Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Webinarium: Kary umowne w umowach o zamówienia publiczne – od postanowienia kontraktowego do środków na koncie ZamawiającegoZapraszamy na kolejne wydarzenie, EIB SA z Kancelarią Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners:

 

Kary umowne w umowach o zamówienia publiczne – od postanowienia kontraktowego do środków na koncie Zamawiającego

3 listopada, online w godzinach 10:00 – 12:00

 


 

W programie:

 1. 1. Istota kar umownych w kontraktach publicznych,
 2. 2. Klauzule kar umownych a abuzywność postanowień umownych,
 3. 3. Postanowienia kreujące kary umowne i maksymalny limit kar umownych w świetle bieżącego orzecznictwa KIO,
 4. 4. Kontrola jako proces weryfikacji należytego wykonania umowy i dokumentowania podstaw do naliczania kar umownych,
 5. 5. COVID-19 i kryzys ukraiński a naliczanie i egzekwowanie kar umownych,
 6. 6. Dochodzenie kar umownych poprzez potrącenie z wynagrodzenia wykonawcy oraz zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia,
 7. 7. Kary umowne na sali sądowej,
 8. 8. Spór o kary a polubowne rozwiązywanie sporów,
 9. 9. Niebezpieczne związki - kary umowne w ubezpieczeniach.

 

Naszym ekspertem ponownie będzie Konrad Różowicz - Partner kierujący Działem Prawa Zamówień Publicznych w Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k.

Tematykę o kwestie ubezpieczeniowe uzupełni zaś Łukasz Górny, Dyrektor Departamentu Rozwoju, Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych EIB SA, Radca Prawny.

Prosimy o przygotowanie pytań do ekspertów - możecie je Państwo przesłać jeszcze przed webinarem – na adres EIBdlaJST@eib.com.pl

Będziemy wdzięczni za przekazanie tej wiadomości współpracownikom, którzy mogą być zainteresowane udziałem w spotkaniu.

Do zobaczenia!

 

Informacje organizacyjne:

- warunkiem udziału jest imienna rejestracja pod adresem: www/EIBdlaJST/KARY UMOWNE oraz otrzymanie potwierdzenia,

- spotkanie przeznaczone jest wyłącznie dla pracowników JST oraz ich jednostek powiązanych, a udział jest bezpłatny,

- ze względu na konieczność wyrażenia zgód na przetwarzanie danych proszę o osobistą rejestrację,

- dostęp do materiałów i certyfikaty udziału otrzymają uczestnicy, którzy wyrażą na to zgodę podczas rejestracji,

- zachęcamy do podawania służbowych adresów mailowych podczas rejestracji – skraca to czas weryfikacji.

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy problemów z rejestracją prosimy o kontakt.

TERMIN: 03.11.2022, godz. 00:00

MIEJSCE: online , Online

ORGANIZATOR:EIB SA

Konrad Różowicz

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj