Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Webinarium: Jak zaplanować, zbudować lub zmodernizować PSZOK?Jak zaplanować, zbudować bądź zmodernizować istniejący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych? Tę unikalną wiedzę pozyskać będzie można biorąc udział w szkoleniu online „Organizacja PSZOK – projekt, budowa i prowadzenie”, które już za kilkanaście dni – 29 marca 2021 r. – organizują redakcje „Przeglądu Komunalnego” oraz „Energii i Recyklingu”.

Marcowe szkolenie to ponad cztery godziny wiedzy popartej praktycznymi przykładami o tym, jak zaplanować, zbudować bądź zmodernizować istniejący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy. Zalety szkoleń w trybie online są oczywiste – to m.in. możliwość zadawania pytań w czasie rzeczywistym, dostosowanie formuły do aktualnych warunków (praca w trybie zdalnym), brak kosztów przejazdu czy wygoda i bezpieczeństwo udziału.

W programie szkolenia, w którym udział wezmą m.in. Maciej Kiełbus z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners, Katarzyna Marzantowicz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Piotr Sadowski z Biura Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX, Mariusz Piasecki z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie, Michał Turkiewicz z Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu, Hanna Maliere z Green Management Group oraz Izabela Wołosiak z Green Concept znajdą się następujące tematy:

 • najnowsze przepisy prawne regulujące powstanie i prowadzenie PSZOK-ów,
 • dofinansowanie budowy nowego bądź modernizacji istniejącego Punktu,
 • aktualne propozycje instytucji finansowych,
 • pozyskiwanie środków na inwestycje,
 • projektowanie i wykonawstwo Punktu,
 • oczekiwania i realne potrzeby PSZOK-ów,
 • studia przypadków konkretnych inwestycji,
 • PSZOK jako punkt napraw, ponownego użycia i wymiany,
 • kiedy odpad nie stanie się odpadem?
 • mini-PSZOK-i, PSZOK-i mobilne, zbiórka okazjonalna oraz inne nietypowe rozwiązania,
 • modele zarządzania Punktem,
 • ewidencja i sprawozdania odpadowe,
 • funkcjonowanie PSZOK-ów w BDO – Bazie Danych Odpadowych.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz pisemne świadectwo udziału.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej szkolenia „Organizacja PSZOK – projekt, budowa i prowadzenie”. Tam też można znaleźć odnośnik do strony rejestracji lub klinkąć bezpośrednio TUTAJ. Zapraszamy!

TERMIN: 29.03.2021, godz. 00:00

MIEJSCE: online , online

ORGANIZATOR:ABRYS/Portal Komunalny


Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj