Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Webinarium: DIY gospodarki komunalnej: instrukcja wdrażania zamówień in-houseSzanowni Państwo!

Z ogromną przyjemnością zapraszamy na wydarzenie #EIBdlaJST, które przygotowaliśmy ponownie we współpracy z Kancelarią Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners:

DIY gospodarki komunalnej: instrukcja wdrażania zamówień in-house

31 marca, online w godzinach 10:00 – 12:00

 

Perturbacje przetargowe, niepewność rynkowa czy nieefektywność funkcjonowania mechanizmów walki konkurencyjnej o kontrakty publiczne, to tylko niektóre czynniki skłaniające samorządy do zwrócenia uwagi na zamówienia in-house. Realizacja dostaw, usług czy robót budowlanych przez podmiot wewnętrzny zamawiającego to alternatywa, której zastosowanie wymaga spełnienia ściśle określonych wymogów prawnych, które pomimo swojej stabilności konstrukcyjnej, wciąż wywołują wiele wątpliwości, w tym rozstrzyganych przez KIO, Prezesa UZP, TSUE oraz Rzeczników Generalnych Trybunału. Oprócz kwestii fundamentalnych dotyczących wdrożenia zinternalizowanych mechanizmów realizacji zadań publicznych, w trakcie webinaru opowiemy o praktycznym doświadczeniu w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań in-house, a także podzieli się refleksjami płynącymi z wspierania szeregu projektów in-house na etapie realizacyjnym i adaptacyjnym.

W programie:

1) Filozofia in-house jako modelu ukształtowania gospodarki komunalnej lub jej fragmentu,
2) Modele zamówień wewnętrznych i sposoby ich wykorzystywania (szanse i ryzyka),
3) Wymogi prawne udzielania zamówień in-house,
4) Kontrola analogiczna, zależność ekonomiczna oraz brak niedozwolonego udziału, kapitału prywatnego z perspektywy orzecznictwa,
5) Kluczowe aspekty proceduralne udzielania zamówień in-house,
6) Kluczowe aspekty kontraktowe umów in-house.

Naszym ekspertem ponownie będzie Konrad Różowicz - Partner kierujący Działem Prawa Zamówień Publicznych w Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k.

Prosimy o przygotowanie pytań do ekspertów - możecie je Państwo przesłać jeszcze przed webinarem – na adres EIBdlaJST@eib.com.pl

Będziemy wdzięczni za przekazanie tej wiadomości współpracownikom, którzy mogą być zainteresowani udziałem w spotkaniu.

Informacje organizacyjne:

 • warunkiem udziału jest imienna rejestracja pod adresem: https://eib.clickmeeting.com/eibdlajst-diy-gospodarki-komunalnej-instrukcja-wdrazania-zamowien-in-house/register oraz otrzymanie potwierdzenia,
 • spotkanie przeznaczone jest wyłącznie dla pracowników JST oraz ich jednostek powiązanych, a udział jest bezpłatny,
 • ze względu na konieczność wyrażenia zgód na przetwarzanie danych proszę o osobistą rejestrację,
 • dostęp do materiałów i certyfikaty udziału otrzymają uczestnicy, którzy wyrażą na to zgodę podczas rejestracji,
 • zachęcam do podawania służbowych adresów mailowych podczas rejestracji – skraca to czas weryfikacji.

TERMIN: 31.03.2023, godz. 00:00

MIEJSCE: online , online

ORGANIZATOR:EIB SA


Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj