Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Webinarium: Co to są schematy podatkowe i czy stanowią realny problem dla gmin?Co to są schematy podatkowe i czy stanowią realny problem dla gmin?

 

radca prawny Michał Kostrzewa

 

W dniu 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać przepisy o schematach podatkowych. Znaczna część przedstawicieli samorządów do dziś zadaje sobie pytanie na ile ta kwestia stanowi dla jednostki samorządu rzeczywisty problem? Lektura przepisów, artykułów prasowych, czy też objaśnień Ministra Finansów nie pozwala uzyskać jednoznacznej odpowiedzi.

 

Skomplikowany charakter regulacji powoduje, że samorządom trudno jednoznacznie stwierdzić z jakimi obowiązkami mają do czynienia. Proponowane spotkanie ma na celu udzielenie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z problematyką schematów podatkowych.

 

Celem spotkania będzie próba odpowiedzi na następujące pytania:

 • Co tą są schematy podatkowe?
 • Jakie są obowiązki podatników w przypadku wystąpienia schematu podatkowego?
 • Czy wystąpienie schematu podatkowego należy traktować jako sytuację negatywną?
 • Jakie potencjalne przykładowe działania JST mogą zostać uznane za schemat podatkowy?
 • Jakie sankcje grożą za brak realizacji obowiązków ustawowych?
 • Czy urząd (starostwo) może stworzyć i udostępnić schemat podatkowy?
 • Czy samorządy powinny posiadać procedury wewnętrzne dotyczące schematów podatkowych?
 • Jakie są kary za brak wdrożenia procedur?

 

 

TERMIN: 23.06.2021, godz. 00:00

MIEJSCE: online , online

ORGANIZATOR:Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej


Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj