Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Webinar: Podatkowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych: Podatki dochodoweSerdecznie zapraszamy na cykl bezpłatnych spotkań on-line skierowanych do przedstawicieli spółek komunalnych, które będą poświęcone tematyce podatkowej.

W trakcie trzech odrębnych spotkań będziemy chcieli przybliżyć Państwu najistotniejsze aktualnie zagadnienia związane z funkcjonowaniem spółek komunalnych. Skoncentrujemy się na kwestiach problematycznych i wątpliwych, najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych, a także najważniejszych zmianach legislacyjnych.

Spotkania skierowane są przede wszystkim do służb księgowych i finansowych oraz kadry zarządzającej spółek komunalnych.

Podatki dochodowe (CIT i PIT) w spółkach komunalnych

Zagadnienia:

1. Czy w spółce komunalnej może wystąpić obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

a. podmioty powiązane,

b. progi dokumentacyjne,

c. wyłączenia ustawowe.

2. Podatek minimalny:

a. co to takiego?

b. czy będzie dotyczył spółek komunalnych?

c. od kiedy obowiązuje?

3. Świadczenia niepieniężne na rzecz pracowników:

a. zasady ogólne - wyrok Trybunału Konstytucyjnego;

b. kiedy powstaje przychód i kiedy należy pobrać podatek?

c. udostępnianie samochodów służbowych pracownikom i kadrze zarządzającej.

4. Zatrudnianie cudzoziemców:

a. umowa o pracę a umowa zlecenia dla cudzoziemca;

b. rezydencja podatkowa;

c. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;

d. formularze roczne.

5. Instalacje fotowoltaiczne:

a. bieżące i przyszłe wyzwania dotyczące amortyzacji;

b. ulepszenie a odrębny środek trwały,

6. Finansowanie spółek komunalnych przez udziałowca:

a. podwyższenie kapitału zakładowego,

b. dopłaty,

c. pożyczki.

 

TERMIN: 26.09.2023, godz. 00:00

MIEJSCE: , online

ORGANIZATOR:Ziemski Doradztwo

Katarzyna Lewandowska

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj