Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Webinar: Podatkowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych: Podatek od nieruchomościerdecznie zapraszamy na cykl bezpłatnych spotkań on-line skierowanych do przedstawicieli spółek komunalnych, które będą poświęcone tematyce podatkowej.

W trakcie trzech odrębnych spotkań będziemy chcieli przybliżyć Państwu najistotniejsze aktualnie zagadnienia związane z funkcjonowaniem spółek komunalnych. Skoncentrujemy się na kwestiach problematycznych i wątpliwych, najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych, a także najważniejszych zmianach legislacyjnych.

Spotkania skierowane są przede wszystkim do służb księgowych i finansowych oraz kadry zarządzającej spółek komunalnych.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W SPÓŁKACH KOMUNALNYCH

Zagadnienia:

1. Czy oraz kiedy spółka jest podatnikiem podatku od nieruchomości?

 • własność,
 • posiadanie zależne,
 • dzierżenie,
 • użyczenie,
 • administrowanie,
 • umowa o zarząd.

2. Jakie przedmioty opodatkowania spółka powinna wykazywać w deklaracjach podatkowych?

 • czy grunty wod-kan są opodatkowane?
 • jak traktować ujęcia wody?
 • czy budynki mieszkalne (lokale komunalne) powinny znaleźć się w deklaracji podatkowej spółki, a jeżeli tak to według jakiej stawki?
 • czy budowle wod-kan są związane z działalnością gospodarczą?

3. Według jakiej stawki spółka powinna deklarować podatek?

 • czy spółka może być traktowana na gruncie podatku od nieruchomości jako podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej?
 • jakie okoliczności decydują o niegospodarczym charakterze przedmiotu opodatkowania?

4. Czy spółka może otrzymać preferencje podatkową? Jak powinna być skonstruowana?

 • zwolnienia przedmiotowe,
 • różnicowanie stawek.

TERMIN: 04.10.2023, godz. 00:00

MIEJSCE: , online

ORGANIZATOR:Ziemski Doradztwo

Paweł Grzybowski

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj