Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wdrożenie e-faktur w jednostkach samorządu terytorialnegoOd 1 lipca 2024 r. zdecydowana większość podatników – w tym jednostki samorządu terytorialnego – będzie zobowiązana wystawiać faktury przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Od tego dnia większość faktur będzie musiała obowiązkowo mieć postać tzw. faktur ustrukturyzowanych.

W związku z powyższym podatnicy zobowiązani są do wdrożenia rozwiązań, które umożliwią realizację obowiązków w zakresie nowych zasad fakturowania. Wspomniane wdrożenie nastąpić powinno na płaszczyźnie organizacyjnej, informatycznej oraz prawnej.

Celem szkolenia jest przedstawienie problematyki dotyczącej Krajowego Systemu e-Faktur oraz faktur ustrukturyzowanych (tzw. e-faktur). Przekazywane informacje będą w szczególności dotyczyć zasad funkcjonowania systemu fakturowania (sporządzania, wysyłania oraz odbierania faktur) oraz aspektów praktycznych, które samorząd powinien uwzględnić w procesie przygotowawczym. W trakcie szkolenia zostaną omówione również kwestie techniczne i organizacyjne związane z funkcjonowaniem nowego systemu.

Jedną z najistotniejszych części szkolenia będzie część praktyczna, w ramach której nastąpi w szczególności omówienie:

 • konieczności modyfikacji procedur wewnętrznych (zwłaszcza tzw. procedur centralizacyjnych),
 • zasadności zmian w zakresie wzorów zawieranych przez JST umów (w szczególności w odniesieniu do postanowień dotyczących terminów płatności oraz zasad doręczenia faktur i ich załączników),
 • dostępnych opcji umożliwiających przyporządkowanie faktur zakupowych do poszczególnych jednostek organizacyjnych,
 • rozwiązań organizacyjnych związanych z systemem upoważnień do korzystania z KSEF w ramach jednostki samorządu.

Nadrzędnym celem szkolenia jest przekazanie praktycznych informacji o zagadnieniach związanych z procesem wdrożenia e-faktur w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zapraszam serdecznie!

Michał Kostrzewa
Radca prawny

CENA: 375 ZŁ NETTO + VAT

W PRZYPADKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, POD WARUNKIEM ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O FINANSOWANIU SZKOLENIA W CAŁOŚCI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, ŁĄCZNY KOSZT SZKOLENIA WYNIESIE KWOTĘ 375 ZŁ BRUTTO.

TERMIN: 20.11.2023, godz. 00:00

MIEJSCE: , online

Michał Kostrzewa

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj