Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Artykuły oznaczone tagiem: Rada Powiatu

  §

  Pierwsza sesja nowej rady gminy

  Aby nowo wybrana rada gminy mogła w sposób legalny...

  Autorzy: Mateusz Karciarz
  Maciej Kiełbus

  Data publikacji: 21.11.2014

  Kategoria: Praktyka

  Pierwsza sesja nowej rady gminy
  §

  Procedura wygaszania mandatu radnego

  Skuteczne wygaszenie mandatu radnego wymaga przepr...

  Autorzy: Mateusz Karciarz
  Maciej Kiełbus

  Data publikacji: 07.11.2014

  Kategoria: Praktyka

  Procedura wygaszania mandatu radnego
  §

  Wygaśnięcie mandatu radnego

  Wygaśnięcie mandatu radnego może nastąpić z wielu ...

  Autorzy: Maciej Kiełbus
  Mateusz Karciarz

  Data publikacji: 31.10.2014

  Kategoria: Praktyka

  Wygaśnięcie mandatu radnego
  §

  Zakazy dotyczące radnego

  Z wykonywaniem mandatu radnego wiąże się szereg za...

  Autorzy: Maciej Kiełbus
  Mateusz Karciarz

  Data publikacji: 10.10.2014

  Kategoria: Praktyka

  Zakazy dotyczące radnego
  §

  Prawa i obowiązki radnego

  Wykonywanie mandatu radnego wiąże się nie tylko z ...

  Autorzy: Maciej Kiełbus
  Mateusz Karciarz

  Data publikacji: 26.09.2014

  Kategoria: Praktyka

  Prawa i obowiązki radnego
  §

  Kto może zostać radnym?

  W polskim porządku prawnym dostęp do pełnienia fun...

  Autor: Anna Kudra-Ostrowska

  Data publikacji: 05.09.2014

  Kategoria: Praktyka

  Kto może zostać radnym?
  §

  Tryb powoływania komisji rewizyjnej

  Komisja rewizyjna organu uchwałodawczo-kontrolnego...

  Autor: Maciej Kiełbus

  Data publikacji: 17.02.2014

  Kategoria: Wokanda

  Tryb powoływania komisji rewizyjnej
  §

  PROJEKT PREZYDENCKI: Zmiany w procedurze głosowania nad uchwałami JST

  Prezydencki projekt ustawy samorządowej proponuje ...

  Autorzy: Maciej Kiełbus
  Mateusz Karciarz

  Data publikacji: 30.10.2013

  Kategoria: Przepisy

  PROJEKT PREZYDENCKI: Zmiany w procedurze głosowania nad uchwałami JST
  §

  Brak możliwości cofnięcia wniosku o odwołanie

  NSA wyrokiem z dnia 6 czerwca 2013 orzekł, że podp...

  Autorzy: Maciej Kiełbus
  Marta Bokiej

  Data publikacji: 29.07.2013

  Kategoria: Wokanda

  Brak możliwości cofnięcia wniosku o odwołanie

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj