Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wydarzenia PDS

Szkolenie "Skargi - wnioski - petycje w działalności JST"Dnia 17 marca 2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim odbędzie się organizowane przez Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego przy współudziale Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu pod patronatem Portalu PrawoDlaSamorzadu.PL nieodpłatne szkolenie "Skargi - wnioski - petycje w działalności JST".

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 1. Prawo składania skarg , wniosków i petycji w świetle przepisów Konstytucji RP;
 2. Kwalifikowanie pism wg treści;
 3. Właściwość organów w postępowaniu skargowo-wnioskowym oraz postępowaniu w sprawie petycji;
 4. Ochrona skarżącego i wnioskodawcy;
 5. Przedmiot skarg, wniosków i petycji;
 6. Zasady organizacji przyjmowania skarg, wniosków i petycji;
 7. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji;
 8. Postępowanie ze skargami złożonymi  w toku toczącego się postępowania administracyjnego;
 9. Wpływ skargi na postępowanie zakończone wydaniem ostatecznych decyzji administracyjnych;
 10. Ponowne złożenie skargi uznanej poprzednio za bezzasadną;
 11. Terminy załatwiania skarg, wniosków i petycji;
 12. Nadzór i kontrola w postępowaniu skargowo-wnioskowym;
 13. Skargi, wnioski i petycje z zasada jawności działania JST.

Prelegentem podczas szkolenia będzie Maciej Kiełbus - Redaktor Naczelny Portalu PrawoDlaSamorzadu.PL, a zarazem Partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu.

Zachęcamy do udziału!

DATA ROZPOCZĘCIA: 17.03.2017, godz. 09:30

DATA ZAKOŃCZENIA: 17.03.2017, godz. 13:40

MIEJSCE: Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim

ORGANIZATOR:


Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj