Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Szkolenie pt. Infrastruktura przyłączeniowa - warunki techniczno-prawne i finansoweZapraszamy na praktyczne seminarium poświęcone całościowo zagadnieniu przyłączy do sieci wod-kan i analizy projektowanej zmiany Prawa budowlanego w kontekście działalności firm z sektora wod-kan.

Kluczowe zagadnienia: 

 • Warunki techniczne przyłączenia jako dokument przedsiębiorstwa (zasady wydawania, treść, terminy obowiązywania)
 • Treść umów (niedozwolone klauzule umowne w świetle nowych zasad nakładania przez UOKiK kar na menedżerów spółek), optymalne zapisy
 • Budowa i utrzymywanie przyłączy
 • Przejmowanie urządzeń
 • Podatek od nieruchomości w branży wod-kan
 • Skutki nowelizacji Prawa budowlanego dla branży wod-kan

Seminarium poprowadzą: mec. Agata Legat, mec. Aleksandra Misun, mec. Dominik Goślicki

Zachęcamy do udziału!

DATA ROZPOCZĘCIA: 10.09.2019, godz. 00:00

DATA ZAKOŃCZENIA: 10.09.2019, godz. 00:00

MIEJSCE: Centrum Konferencyjne Golden Floor, Aleje Jerozolimskie 123 A , Warszawa

ORGANIZATOR:Hallmark Events

Dominik Goślicki
Agata Legat
Aleksandra Misiun

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj