Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Szkolenie online: Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej: wymiar, ulgi, obowiązki organu i zobowiązanegoOpłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej nie jest instytucją nową. Przedmiot opłaty uregulowany został przez Prawo wodne, jednak ustawa ta w znacznej większości posługuje się pojęciami, które nie zostały w niej wyraźnie zdefiniowane, co powoduje trudności w identyfikowaniu stanów faktycznych, w których należy przystąpić do pobierania opłaty. Skomplikowane jest również ustalenie wymiaru tej opłaty, w związku z jej charakterem zobowiązania publicznoprawnego. Ustawa Prawo wodne w zakresie reguł powstawania opłaty odsyła do Ordynacji podatkowej. W pewnym zakresie jednak samodzielnie określa czynności zobowiązanego oraz organu podatkowego, wprowadzając instytucje nieznane Ordynacji podatkowej. Specyficzny sposób uregulowania opłaty powoduje, że organ w toku procesu ustalania należności musi ustalić moment jej powstania oraz związane z tym obowiązki – zarówno swoje, jak i zobowiązanego. Biorąc pod uwagę, że orzecznictwo w tym zakresie nie jest jeszcze bogate, proces ten może budzić spore wątpliwości. W związku z tym proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które pozwoli wyjaśnić wiele niejasności związanych z naliczeniem opłaty. Swoim zakresem obejmie ono wybrane zagadnienia dotyczące wymiaru opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, uregulowanej w ustawie Prawo wodne w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej.

TERMIN: 22.04.2022, godz. 00:00

MIEJSCE: online , online

ORGANIZATOR:FRDL

Paweł Grzybowski

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj