Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

szkolenie "E-COMMERCE i E-MARKETING JAK DZIAŁAĆ LEGALNIE ? WYBRANE KWESTIE PRAWNE"Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan zaprasza  25 lutego, godz. 12.00-16.00  na szkolenie
 
"E-COMMERCE i E-MARKETING JAK DZIAŁAĆ LEGALNIE ? WYBRANE KWESTIE PRAWNE"
 
z udziałem radcy prawnego Mec. Grzegorza Gryciuka z kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna.

Program:


I. Wprowadzenie
II. Wybrane kwestie prawne z zakresu:
A. zawierania umów:

 • status klienta - relacja B2B a B2C
 • rodzaj umowy – właściwa kwalifikacja
 • zawarcie umowy - sposób i forma

B. ochrony danych osobowych – „zgodność z RODO”, w tym:

 • zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem
 • przestrzeganie zasad przetwarzania danych osobowych
 • okres przetwarzania danych osobowych
 • dopełnienie obowiązku informacyjnego i realizacja praw
 • „przepływ” danych osobowych - powierzenia bądź udostępnienia

C. świadczenia usług drogą elektroniczną i telemarketingu:

 • świadczenie usługi drogą elektroniczną i informacja handlowa
 • zgody „marketingowe” – przedmiot i wymogi
 • odpowiedzialności z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną
 • ochrona danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
 • śledzenie - cookies

D. prawa autorskiego i ochrony baz danych:

 • domeny internetowe
 • pozycjonowanie (SEO)
 • ochrona wizerunku
 • ochrona baz danych

E. ochrony konkurencji i konsumentów:

 • czyn nieuczciwej konkurencji a nieuczciwe praktyki rynkowe
 • tajemnica przedsiębiorstwa
 • reklama
 • klauzule niedozwolone
 • obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumentów
 • obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumentów
 •  prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

TERMIN: 25.02.2020, godz. 00:00

MIEJSCE: siedziba Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan , Poznań

ORGANIZATOR:Lewiatan

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj