Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Najnowsze zmiany w gospodarce odpadami komunalnymiZ wielką przyjemnością zapraszamy na Seminarium pt. „Najnowsze zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi”, ktore odbędzie się w dniu 30.10.2019r. w Katowicach.

W roli prelegenta wystąpi Pan Maciej Kiełbus.

Poniżej przedstawiamy program jego wystąpienia:

1. Cel i przebieg prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
2. Zadania gmin w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.
3. Zmiany dotyczące regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach.
4. Nieruchomości niezamieszkałe w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.
5. Przetargi odpadowe po zmianach.
6. Zmiany w systemie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Przydomowe kompostowniki w gminnym systemie odpadowym.
8. Funkcjonowanie PSZOKów po zmianach.
9. Prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów na podstawie znowelizowanych przepisów UCPG.
10. Sprawozdania i kontrole po zmianach UCPG.
11. Nowe przepisy sankcyjne w UCPG.
12. Usuwanie odpadów.
13. Instalacje komunalne w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.
14. Inne zmiany w ustawie o odpadach związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

Więcej informacji na stronie: http://www.okst.pl/szkolenia-otwarte/najnowsze-zmiany-w-gospodarce-odpadami-komunalnymi-1/4388.html

TERMIN: 30.10.2019, godz. 00:00

MIEJSCE: OKST , Katowice

ORGANIZATOR:FRDL

Maciej Kiełbus

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj