Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Seminarium pt. „Najnowsze zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi”Zapraszamy serdecznie na szkolenie w dniu 18.12.2019 r. w Opolu dot. najnowszych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawie o odpadach związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi

Program:
1.Cel i przebieg prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw
2.Zadania gmin w systemie gospodarki odpadami komunalnymi
3.Zmiany dotyczące regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach
4.Nieruchomości niezamieszkałe w systemie gospodarki odpadami komunalnymi
5.Przetargi odpadowe po zmianach
6.Zmiany w systemie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
7.Przydomowe kompostowniki w gminnym systemie odpadowym
8.Funkcjonowanie PSZOKów po zmianach
9.Prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów na podstawie znowelizowanych przepisów UCPG
10.Sprawozdania i kontrole po zmianach UCPG
11.Nowe przepisy sankcyjne w UCPG
12.Usuwanie odpadów
13.Instalacje komunalne w systemie gospodarki odpadami komunalnymi
14.Inne zmiany w ustawie o odpadach związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi
15.Od kiedy i jak wdrożyć nowe przepisy

Prowadzący:  wspólnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu współkierujący Działem Prawa Administracyjnego, ekspert prawny ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych (w tym Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Unii Metropolii Polskich), autor i współautor szeregu artykułów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, aktywny uczestnik kilkudziesięciu konferencji i seminariów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, redaktor naczelny czasopisma internetowego PRAWO DLA SAMORZĄDU.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do 13 grudnia 2019 r.

DATA ROZPOCZĘCIA: 18.12.2019, godz. 00:00

DATA ZAKOŃCZENIA: 18.12.2019, godz. 00:00

MIEJSCE: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ul. Krakowska 51, Opole, 45-018 , Opole

ORGANIZATOR:FRDL


Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj