Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Seminarium "Prawo zamówień publicznych w aktualnych rozwiązaniach prawnych"Od 1 stycznia 2021 roku obowiązywać będzie znowelizowane prawo zamówień publicznych. Celem przyjętego 11 września 2019 roku aktu prawnego, było kompleksowe rozwiązanie dotychczasowych braków i problemów, sygnalizowanych również przez stronę samorządową.

Biorąc pod uwagę fakt tak istotnej dla środowiska samorządowego nowelizacji,  Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski wraz z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelarią Prawną  zapraszają na  seminarium.

Podczas spotkania zajmiemy się filarami nowego prawa zamówień publicznych od koncepcji do szczegółowych regulacji i kluczowych obszarów zmian wraz z kierunkowskazami interpretacyjnymi ustawy. Nie zabraknie również wyjaśnień na temat zamówienia podprogowego jak i zamówienia bagatelnego oraz omówione zostaną aspekty proceduralne domyślnego trybu udzielania zamówień o wartości krajowej. Dla uczestników spotkania istotnym może być również weryfikacja podmiotowa wykonawców, z uwzględnieniem projektu Rozporządzenia ws. dokumentów podmiotowych, czy nowe spojrzenie na wadium, jego zwrot i zatrzymanie.

Prelegentem w spotkaniu będzie mec. Konrad Różowicz z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners, doświadczony prawnik specjalizujący się w prawie cywilnym materialnym oraz gospodarczym, z szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

Konferencja zostanie zrealizowana z uwzględnieniem bezpieczeństwa epidemiologicznego. Jako organizatorzy zapewnimy warunki do zachowania dystansu społecznego, podczas spotkania nie planujemy również tradycyjnej przerwy kawowej, która mogłaby być niebezpieczna dla uczestników. Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy również o zakrycie ust i nosa podczas spotkania.

TERMIN: 14.10.2020, godz. 00:00

MIEJSCE: Sala Sesyjna WUW w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18 , Poznań

ORGANIZATOR:Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski


Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj