Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wydarzenia PDS

Seminarium "Kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych"Dnia 21 lipca 2017 r. w Sali im. W. Celichowskiego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbędzie się organizowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, przy współudziale Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu oraz pod patronatem Portalu Prawo Dla Samorządu, Seminarium "Kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych".

Prelegentem podczas spotkania będzie radca prawny Michał Prętnicki, który omówi wybrane kwestie z zakresu Prawa zamówień publicznych. Wraz z ostatnimi zmianami w ustawie omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak dopuszczalne kryteria oceny ofert, główne zasady dotyczące stosowania kryteriów, przykłady z orzecznictwa i praktyki oraz przygotowanie SIWZ w zakresie dotyczącym kryteriów oceny ofert.

Do udziału w seminarium zapraszamy starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów, sekretarzy, skarbników oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych za zamówienia publiczne.

DATA ROZPOCZĘCIA: 21.07.2017, godz. 10:00

DATA ZAKOŃCZENIA: 21.07.2017, godz. 14:00

MIEJSCE: Sala im. W. Celichowskiego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18

ORGANIZATOR:


Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj