Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Seminarium: Jak zwiększyć efektywność poboru podatków lokalnych? Dlaczego gminy przegrywają sprawy w podatku od nieruchomości?Jak zwiększyć efektywność poboru podatków lokalnych?

Dlaczego gminy przegrywają sprawy w podatku od nieruchomości?

 

dr Paweł Grzybowski

 

Podatki lokalne to jedno z istotniejszych źródeł dochodów. Optymalna wysokość uzyskanych w tym zakresie wpływów budżetowych w znaczącej mierze zależy od samej gminy. Ochrona budżetu może przybrać formę dochodzenia należności, jak i obrony już uzyskanych wpłat przed niezasadnymi wnioskami o zwrot podatku. Warto wykorzystać w tym celu wszystkie dostępne środki prawne.

 

Celem spotkania jest przedstawienie tych obszarów wymiaru, które w praktyce powodują największe problemy lub których pomijanie skutkuje nieefektywnym opodatkowaniem, co w konsekwencji może znacząco obniżyć wpływy budżetowe.

 

W ramach spotkania poruszone zostaną w szczególności następujące zagadnienia: 

 1. Ile wiemy o nas samych? Świat się zmienia, a ile kosztuje niewiedza?
 2. Kiedy wszcząć postępowanie podatkowe i dlaczego niekiedy nie warto tego robić zbyt szybko?
 3. Jaki jest optymalny moment na wszczęcie postępowania podatkowego?
 4. Jak skutecznie wymierzyć prawie przedawniony podatek?
 5. O co możemy zapytać biegłego i jak go zapytać?
 6. Po co nam prokurator? Jak „wykorzystać” prokuratora w celu ochrony budżetu gminy?
 7. W pułapce doręczeń, czyli jak skutecznie doręczać pisma podatnikowi i jego pełnomocnikowi?
 8. Co nam zarzucają, czyli najczęściej formułowane zarzuty do prowadzonych postępowań i wydawanych decyzji?

 

 

 

TERMIN: 16.06.2021, godz. 00:00

MIEJSCE: online , online

ORGANIZATOR:Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej


Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj