Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

SEMINARIUM: Decyzje środowiskowe – jak prawidłowo prowadzić postępowanie?Realizacja wielu przedsięwzięć inwestycyjnych wymaga często wcześniejszego uzyskania decyzji środowiskowej. Ogromne znaczenie ma to, by procedura wydawania decyzji była prowadzona w sposób sprawny, a sama decyzja nie zawierała błędów. Zdarza się, że przeprowadzone procedury oraz wydane rozstrzygnięcia nie pozostają bez wad zarówno formalnych, jak i merytorycznych. A przecież prawidłowo przeprowadzone postępowanie i wydana decyzja środowiskowa mogą nie tylko przesądzić o bezproblemowym przebiegu kolejnych etapów przygotowania inwestycji, ale również zaważyć na trwałości wydanej decyzji.

Mając to na uwadze, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna zapraszają do udziału w seminarium, podczas którego omówione zostaną najważniejsze zasady procedowania decyzji środowiskowych na podstawie Ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiskoRadczyni prawna Dagmara Czajka oraz aplikantka radcowska Magdalena Kurnatowska opowiedzą m.in. o zasadach postępowania administracyjnego, aspektach formalnoprawnych wydawania decyzji środowiskowej, raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, udziale społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych i społecznych w postępowaniu.

Uczestnicy:

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wójtów, burmistrzów i prezydentów, a przede wszystkim osoby zaangażowane w wydawanie decyzji środowiskowych w gminie.

Koszt udziału w spotkaniu wynosi 170 zł/os dla jednostek członkowskich SGiPW oraz 250 zł/os dla pozostałych JST. 

TERMIN: 15.12.2023, godz. 00:00

MIEJSCE: Hotel DeSilva Premium , Poznań

Magdalena Kurnatowska
Dagmara Czajka

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj