Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Przy kawie o… zakresie zadań spółki gminnej – jak prawidłowo określić zadania gminnej spółki komunalnejSerdecznie zapraszamy na webinar pt. „Zakres zadań spółki gminnej” – jak prawidłowo określić zadania gminnej spółki komunalnej.
Ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa o gospodarce komunalnej umożliwia gminom tworzenie i przystępowanie w szerokim zakresie do kapitałowych spółek handlowych. Samodzielność gmin nie jest jednak nieograniczona. Pojawiają się zatem pytania o to:

 • jaki jest zakres zadań, które mogą wykonywać spółki gminne?
 • czy taka spółka może realizować zadania inne niż zadania gminy?
 • jakie są konsekwencje naruszenia prawa w tym zakresie?

Różnorodna praktyka – zarówno samych gmin, jak i organów nadzoru – może powodować wątpliwości.

Podczas spotkania omówione będą przepisy dotyczące tworzenia i przystępowania do kapitałowych spółek handlowych w kontekście zadań gminy. Zostaną przedstawione wskazówki pomagające zrozumieć obowiązującą regulację w kontekście orzecznictwa i dokumentów kontroli (zwłaszcza Najwyższej Izby Kontroli).

Dla kogo?

Webinar kierowany jest zarówno do osób pełniących w gminach stanowiska kierownicze, jak i innych pracowników tych jednostek, które rozważają utworzenie lub przystąpienie do kapitałowej spółki handlowej.

TERMIN: 23.01.2024, godz. 00:00

MIEJSCE: , online

Adrian Misiejko

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj