Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Przy kawie o… wycince w celu przywrócenia gruntów do użytkowania rolniczego – krótki przepis, niekończące się problemy interpretacyjnePodczas ostatniego webinaru dotyczącego wycinki drzew prosiliście Państwo o to, by kolejny dotyczył problematyki usuwania drzew i krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Nic dziwnego – przepis regulujący tę materię pozwala na wycinkę drzew i krzewów bez zezwolenia i bez dokonywania zgłoszenia. Jest niezwykle lakoniczny, a jego stosowanie w praktyce przysparza wielu trudności i to zarówno osobom, które chcą zgodnie z prawem usunąć drzewa lub krzewy, jak i w równej mierze również urzędnikom, którzy weryfikują czy do wycinki doszło legalnie. Ci pierwsi, nie wiedzą, czy mogą bez obaw drzewa wyciąć, nie narażając się na karę. Ci drudzy, nie wiedzą kiedy nakładać karę, a kiedy postępowania umarzać.

Podczas webinaru prześledzimy najnowsze orzecznictwo dotyczące tej problematyki i spróbujemy znaleźć odpowiedź na m. in. następujące pytania:

 • z jakich gruntów można wyciąć drzewa i krzewy w celu przywrócenia gruntów do użytkowania rolniczego?
 • czy ma znaczenie okoliczność, że nieruchomość, z której następuje wycinka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i jakie jest jej przeznaczenie w  planie bądź czy wydano dla niej warunki zabudowy?
 • w jakim czasie od wycinki należy przystąpić do rolniczego wykorzystania gruntu i czy powinno  to nastąpić na stałe?

Dla kogo?

Dla rolników, dla urzędników

TERMIN: 15.06.2023, godz. 00:00

MIEJSCE: , online

ORGANIZATOR:Ziemski Doradztwo

Edyta Wielańczyk-Grzelak

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj