Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Przy kawie o… najnowszych zmianach w kodeksie pracy26 kwietnia 2023 r. wejdą w życie najnowsze zmiany do kodeksu pracy wynikające m.in. z dyrektywy Work life balance. Dlatego tego samego dnia omówimy je specjalnie dla Państwa.

Dzięki najbliższemu spotkaniu dowiesz się m.in.:

 • jak zmieni się obowiązek informacyjny pracodawcy wynikający z art. 29 §2 kodeksu pracy;
 • jakie elementy będzie musiała zawierać umowa o pracę;
 • jakie zmiany prawodawca przewidział w zakresie umowy o pracę na okres próbny oraz umowy zawieranej na czas określony;
 • komu, w jakich sytuacjach i w jakim wymiarze będzie przysługiwało zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej;
 • co się zmieni w zakresie urlopu rodzicielskiego;
 • na czym będzie polegała elastyczna organizacja pracy?

Dla kogo?
Webinar kierowany jest do pracowników – działów HR, dyrektorów, osób zajmujących się zagadnieniami pracowniczymi, pracodawców oraz pracowników, aby każda ze stron stosunku pracy wiedziała, jakie jej przysługują uprawnienia oraz jakie ciążą na niej obowiązki wynikające ze stosunku pracy

TERMIN: 26.04.2023, godz. 00:00

MIEJSCE: online ,

ORGANIZATOR:Ziemski Doradztwo


Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj