Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Przy kawie o… kontrolach i karach w gospodarce odpadami – cz. IVDr Krystian Ziemski & Partners Edukacja i Doradztwo sp. k. oraz Filipiak Babicz Legal łączą siły, by wspólnie edukować z zakresu kontroli i kar w gospodarce odpadami.

Czwarte spotkanie poświęcone będzie tematyce odpowiedzialności karnej oraz wykroczeniowej związanej z gospodarowaniem odpadami. Omówione zostaną przepisy przewidujące odpowiedzialność karną i wykroczeniową za różne działania, do których może dojść w ramach prowadzenia tego typu działalności. Od niedawna obowiązują także nowe przepisy, ułatwiające organom pociąganie do odpowiedzialności za czyny zabronione pod groźbą kary podmiotów zbiorowych w przypadku przestępstw środowiskowych. Wskażemy jakie uprawnienia w postępowaniu karnym posiadają organy ścigania oraz jakie obowiązki i prawa przysługują stronom procesu karnego, w tym także w zakresie przeprowadzanego przeszukania. Omówione zostaną także konsekwencje jakie wynikają ze skazania, bądź ukarania na gruncie prowadzonej działalności.

Część IV:

1. Przestępstwa i wykroczenia związane z gospodarowaniem odpadami – kto może odpowiadać i za co?
2. Możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności karnej, minimalizowanie dolegliwości,
3. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa środowiskowe,
4. Uprawnienia organów ścigania,
5. Obowiązki i prawa podejrzanego/oskarżonego oraz świadka,
6. Przeszukanie siedziby, żądanie wydania dokumentów,
7. Konsekwencje skazania i ukarania.

TERMIN: 30.05.2023, godz. 00:00

MIEJSCE: , online

ORGANIZATOR:Ziemski Doradztwo

Joanna Kostrzewska
Dagmara Czajka

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj