Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

07.10.2013

Przemówienie radnego, czas - start!

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Do przyjrzenia się kwestii czasu, jaki mają na wystąpienie radni, skłania skierowany do Premiera mocą uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 29 sierpnia br. projekt zmian w Statucie Miasta Stołecznego Warszawy, zakładający skrócenie wystąpień radnych na sesjach Rady Warszawy. 

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Do przyjrzenia się kwestii czasu, jaki mają na wystąpienie radni, skłania skierowany do Premiera mocą uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 29 sierpnia br. projekt zmian w Statucie Miasta Stołecznego Warszawy, zakładający skrócenie wystąpień radnych na sesjach Rady Warszawy.

Tak ma być w Warszawie

Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła uchwałę w sprawie zmiany statutu Miasta. Proponowane zmiany dotyczą ograniczenia czasu wystąpienia radnego na sesji lub komisji do 8 minut. Projekt zakłada możliwość wydłużenia czasu wystąpienia w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Ograniczenie czasu przemawiania nie będzie obowiązywało podczas debaty budżetowej i absolutoryjnej [patrz: §30 pkt 3 Statutu]. Nie będzie też ono dotyczyć prezydenta miasta i jego zastępców, sekretarza i skarbnika, osób przez nich upoważnionych i wnioskodawców. Zgodnie z proponowanym brzmieniem statutu, radny może zabrać głos w dyskusji dotyczącego jednego punktu obrad tylko raz. Dopuszczalne ma być natomiast powtórne zabranie głosu w celu złożenia sprostowania – tutaj następuje ograniczenie wystąpienia do 1 minuty oraz zadania pytania – ograniczenie do 2,5 minuty. Zabranie głosu będzie możliwe w sytuacji, jeśli rada nie zdecydowała się zamknąć listy przemawiających. Jeśli wypowiedź radnego jest nie na temat lub przekroczy on czas wystąpienia, wówczas przewodniczący obrad może dwukrotnie zwrócić radnemu uwagę. Następnie przewodniczący może odebrać głos, co zostaje odnotowane w protokole. [patrz: par. 30 pkt. 7 Statutu] 29 sierpnia 2013 r. projekt zmiany Statutu Miasta Warszawy został skierowany przez Radę Miasta do uzgodnienia z premierem.

Tak jest w innych przykładowych polskich miastach

Analizując statuty największych polskich miast, można wywnioskować, że obecnie panuje tendencja do skracania czasu wystąpień radnych. Rekordowo krótkie wystąpienia radnych podczas obrad przewiduje § 35 statutu Miasta Krakowa, który stanowi, że radny może zabrać głos w dyskusji nie dłużej niż przez 4 minuty. Jeśli będzie chciał wypowiedzieć się ponownie będzie miał na to zaledwie 2 minuty.

Dłuższe o 1 minutę niż w Krakowie wystąpienie zakłada  par. 30 pkt. 3 Statutu Miasta Wrocławia. Jeśli rada nie postanowi inaczej, wystąpienie radnego nie może przekroczyć pięciu minut. Dodatkowo radny ma prawo do jednej repliki trwającej 3 minuty, oraz w przypadku wymagających tego okoliczności – do sprostowania własnej wypowiedzi w trakcie 1 minuty.

Spośród największych polskich miast najdłuższy czas na wypowiedź mają radni Miasta Poznania. Co prawda czas przemawiania radnych ograniczono do 10 minut,

a ponownych wystąpień - do trzech minut, to i tak jest to najdłuższy czas na wystąpienie w porównaniu z innymi miastami. Ograniczenie czasowe nie dotyczy wystąpień klubowych i radnych sprawozdawców przedstawiających projekty uchwał.

Ograniczenia czasowe wystąpienia radnych pojawiają się nie tylko w statutach miast, ale również w statutach na przykład Związków Międzygminnych. Zgodnie z § 20 Statutu Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi, pkt 2, Radni biorący udział w posiedzeniach Związku mogą zabrać głos dwukrotnie, jednak nie dłużej niż przez 5 minut.

Wprowadzenie ograniczeń czasowych wystąpień radnych ma na celu zwiększenie dynamiki przebiegu obrad oraz zapobieganiu przedłużaniu czasu obrad do późnych godzin nocnych. Z drugiej strony należy mieć nadzieję, że nie wpłynie to negatywnie na jakość prezentowanych wystąpień przy użyciu minimum słów podczas formułowania wypowiedzi z zegarkiem w ręku. 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Martyna Kabacińska

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM, wspiera KN Ad Rem, uczestniczy w inicjatywach związanych z prawem administracyjnym.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj