Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Prawo w HR i kadrach: Zasadach udzielania i korzystania z urlopu wypoczynkowegoPrawo w HR to cykl spotkań on-line poświęcony prawie pracy, w tym m.in. zagadnieniom wartym uwagi z perspektywy pracodawcy (działów HR, kadr) i pracowników, zmianom przepisów czy najczęściej pojawiającym się problemom.

Kolejne spotkanie z cyklu Prawo w HR i kadrach odbędzie się dnia 23 maja 2024 r. W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym, a tym samym korzystania przez pracowników z urlopu wypoczynkowego, tego dnia opowiem o Zasadach udzielania i korzystania z urlopu wypoczynkowegoTemat może być interesujący zarówno dla pracodawców, jak i samych pracowników

Dzięki najbliższemu webinarowi dowiesz się:

 • czy pracownik może sam sobie udzielić urlopu wypoczynkowego?
 • co może zrobić pracodawca w sytuacji, gdy pracownik, któremu udzielono urlopu, stawi się do pracy?
 • czy pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy pracownik nie wyraża na to zgody?
 • w jakiej sytuacji pracodawca może nie uwzględnić wniosku pracownika o udzielenie mu urlopu wypoczynkowego?
 • czy złożenie przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu w określonym terminie usprawiedliwia nieobecności pracownika w pracy?

Dla kogo?
Webinar kierowany są do pracowników – działów HR i kadr, pracodawców oraz pracowników.

TERMIN: 23.05.2024, godz. 00:00

MIEJSCE: , online

ORGANIZATOR:Ziemski Doradztwo

Anna Przygocka

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj