Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Podatki 2024 r. w spółkach komunalnych – co budzi największe wątpliwości?Zapraszamy na kolejny webinar, w trakcie którego poruszymy najistotniejsze aktualnie zagadnienia podatkowe związane z funkcjonowaniem spółek komunalnych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a jest ono skierowane w szczególności do kadry zarządczej i służb księgowych spółek komunalnych.

Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze zagadnienia podatkowe dotyczące roku 2024, w zakresie których pojawia się najwięcej pytań i wątpliwości.

 

Podatki 2024 r. w spółkach komunalnych – co budzi największe wątpliwości?

Program:
1. Czy podatek minimalny na pewno nie dotyczy spółek komunalnych?

 • Co to jest podatek minimalny?
 • Wątpliwości w zakresie interpretacji przepisów.
 • W jakich terminach należy go uiścić?

2. Zmiany osobowe w spółce lub w gminie a obowiązki z zakresu cen transferowych.

 • Wpływ powiązań osobowych na obowiązek dokumentacyjny w spółkach komunalnych.
 • Obowiązki w zakresie cen transferowych.
 • Kiedy upływają terminy?

3. Schematy podatkowe w spółkach komunalnych. Czy spółki powinny posiadać specjalną procedurę dotyczącą MDR?

 • Czym są schematy podatkowe i na czym polega wykonywanie obowiązków?
 • Kiedy istnieje obowiązek posiadania wewnętrznej procedury MDR?

4. Co dalej z Krajowym Systemem e-Faktur?

 • Termin wejścia w życie KSeF.
 • Jak się przygotować do wdrożenia?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę?

5. Ulgi sponsoringowe w spółkach komunalnych

 • Wspieranie sportu, kultury i edukacji przez spółki komunalne
 • Zasady rozliczania ulgi sponsoringowej
 • Omówienie najnowszych interpretacji podatkowych
 • Wpływ CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu na rozliczenia podatkowe

6. Najistotniejsze aspekty rachunkowe w spółkach – amortyzacja środków trwałych oraz planowane zmiany dotyczące obowiązkowej sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

TERMIN: 13.06.2024, godz. 00:00

MIEJSCE: , online


Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj