Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT w perspektywie finansowej 2021-2027Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP) zaprasza do udziału w webinarium pt. „Oświadczenie o kwalifikowalności VAT w perspektywie finansowej 2021-2027”. Wydarzenie jest organizowane w ramach VII Forum Skarbników Gmin Wiejskich i w formule online, odbędzie się 20 maja br. (poniedziałek). Webinarium rozpocznie się o godzinie 13:00, a planowany czas jego trwania to ok. 2 godzin.

Jednym z najistotniejszych elementów w procesie ubiegania się o środki unijne jest ocena możliwości odliczenia podatku VAT. Jest to zagadnienie kluczowe dla prawidłowego sporządzenia przez beneficjenta oświadczenia o kwalifikowalności VAT. Perspektywa finansowa 2021-2027 przewiduje nowe zasady kwalifikowalności wydatków (w tym podatku od towarów i usług). Te zasady należy zestawić z aktualną – często rozbieżną – praktyką dotyczącą posiadania przez samorządy prawa do odliczenia VAT.

Celem webinarium jest zwrócenie uwagi na najistotniejsze aspekty związane z realizacją projektów w kontekście kwalifikowalności VAT. Podczas spotkania omówione zostaną zasady kwalifikowalności VAT w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Prelegent udzieli praktycznych wskazówek na temat sporządzania oświadczenia o kwalifikowalności VAT. Omówi także kwestię podatku VAT w sytuacji niskich dochodów i marginalnego związku z działalnością gospodarczą a prawem do jego odliczenia. Na tę okoliczność przywołane będą stanowiska organów podatkowych. W trakcie webinarium zostaną wskazane liczne, praktyczne przykłady kwalifikowalności VAT, co ułatwi uczestnikom przygotowanie oświadczenia.

TERMIN: 20.05.2024, godz. 00:00

MIEJSCE: , online

ORGANIZATOR:Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Michał Kostrzewa

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj