Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Ogólnopolska konferencja „ODZYSK CIEPŁA ODPADOWEGO – ELEMENT DOMYKAJĄCY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE”Konferencja odbędzie się w dniach 21-23 kwietnia 2022r.  w Hotelu „JAN” w Darłowie.

Tematem przewodnim konferencji będą zagadnienia dotyczące prawodawstwa krajowego i unijnego w gospodarce odpadami.

Przedstawione zostaną najnowsze regulacje w gospodarce odpadami, a także projekty zmian w prawie krajowym i unijnym, ze szczególnym uwzględnieniem odzysku ciepła odpadowego jako elementu domykającego system gospodarki odpadami w gminie.

W konferencji udział wezmą liczni eksperci branży odpadowej i komunalnej, zrzeszeni w Izbie przedsiębiorcy z terenu całej Polski oraz przedstawiciele samorządów.

Jednocześnie informujemy, że w drugim dniu konferencji, tj. dnia 22 kwietnia 2022r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, o godz. 16.00 (I-szy termin), o godz. 17.00 (II-gi termin, w przypadku quorum w pierwszy terminie).

DATA ROZPOCZĘCIA: 21.04.2022, godz. 00:00

DATA ZAKOŃCZENIA: 23.04.2022, godz. 00:00

MIEJSCE: Hotel „JAN” w Darłowie , Darłowo

ORGANIZATOR:KIGO

Joanna Kostrzewska
Maciej Kiełbus

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj