Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

O uproszczeniach w KPA: Czy postępowanie odwoławcze odchodzi do lamusa?Instytucja odwołania ma prowadzić do zbadania przez organ odwoławczy decyzji organu pierwszej instancji pod względem jej zgodności z prawem, a nadto ponownej analizy materiału dowodowego.

Aktualnie można dostrzec, że prawodawca dąży, aby ograniczyć stosowanie postępowania odwoławczego poprzez zmniejszenie liczby instancji postępowania, celem jak najszybszego skierowania sprawy do sądu administracyjnego. Ma to doprowadzić do błyskawicznego zakończenia postępowania (zarówno administracyjnego i sądowoadministracyjnego), poprzez jak najszybsze uzyskanie waloru prawomocności decyzji administracyjnej.

Czy tego typu zjawisko jest słuszne? Czy istnieją rozwiązania procesowe, których zastosowanie pozwoliłoby na usprawnienie przebiegu postępowania odwoławczego?

Podczas webinaru dowiemy się, jakie rozwiązania procesowe pozwalają na sprawniejsze i efektywniejsze przeprowadzenie postępowania odwoławczego oraz czy w każdy przypadku będzie się ono toczyło. Ponadto spróbujemy znaleźć odpowiedź na m.in. następujące pytania:

 • Jakie rozwiązanie procesowe pozwalają na usprawnienie postępowania odwoławczego?
 • Czym jest instytucja autokontroli?
 • Czy zawsze postępowanie odwoławcze musi być zainicjowane?
 • W jakim zakresie można przeprowadzić postępowanie dowodowe w ramach postępowania odwoławczego?
 • Czy postępowanie administracyjne zawsze musi być dwuinstancyjne?
 • Jak to jest z instytucją zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania?

TERMIN: 19.01.2024, godz. 00:00

MIEJSCE: , online

ORGANIZATOR:Ziemski Doradztwo


Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj