Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Local Trends - Samorządowy Kongres Finansowy 2023Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja Samorządowego Kongresu Finansowego!

Przyszłość systemu finansów samorządowych, kryzys energetyczny i jego wpływ na  budżety i usługi publiczne, reforma systemu wyrównawczego, skutki inflacji – to tylko wybrane tematy, które zostaną poruszone podczas trzeciej edycji Local Trends – Samorządowego Kongresu Finansowego. Wydarzenie odbędzie się w dniach 3-4 kwietnia 2023 w Sopocie. Przedstawiciele administracji publicznej, biznesmeni oraz reprezentanci świata nauki ponownie spotkają się w Sheraton Sopot Hotel, aby wziąć udział w licznych dyskusjach i debatach, sesjach networkingowych oraz szkoleniach z zakresu finansów samorządów i inwestycji.

Samorządowy Kongres Finansowy jest jednym z dwóch corocznych wydarzeń, które odbywają się w ramach projektu Local Trends. Tematy poruszane podczas wiosennego kongresu skupiają się m.in. na finansowych wyzwaniach jednostek samorządu terytorialnego, podejmowanych przez samorządy inwestycjach i wymianie doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań pomiędzy samorządowcami.

Program tegorocznej edycji zwróci szczególną uwagę m.in. na tematykę:

 • Budżetów lokalnych wobec multikryzysów i regulacji oraz scenariuszy zmian podatkowych
 • Rozwoju i inwestycji w otoczeniu prawno-ekonomicznym
 • Polityce rozwojowej JST w kontekście funduszy europejskich
 • Finansów w obliczu wyzwań elektromobilności
 • Zielonych finansów i budżetów zrównoważonych środowiskowo

Szczegółowy program dostępny już wkrótce.

DATA ROZPOCZĘCIA: 03.04.2023, godz. 00:00

DATA ZAKOŃCZENIA: 04.04.2023, godz. 00:00

MIEJSCE: Sheraton Sopot Hotel , Sopot

ORGANIZATOR:MTP

Paweł Grzybowski

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj