Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lububuskiego 

 

     ZGWL.WZ.10.01.2023  

K O N W E N T   

21 – 23 marca 2023 r.

w Świeradowie Zdroju  

w Hotel ELEMENTS HOTEL&SPA

ul. Zakopiańska 20a, 59-850 Świeradów – Zdrój

https://www.elements-hotel.pl

 

 

P R O G R A M – Włodarze
 

21.03.2023 r. (WTOREK): ZAKWATEROWANIE W HOTELU OD GODZ. 14:00

14:00 – 15:00OBIAD Sala nr 2 OGÓLNA

16:00 – 19:00Walne Zebranie Członków Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego

Sala Konferencyjna nr 3 CALEUM

 1. Otwarcie Walnego Zebrania,  wybór Przewodniczącego Obrad oraz przyjęcie programu Konwentu.
 2. Informacja dot. bieżącej działalności Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego – Prezentacja Prezes ZGWL Marek Cebula
 3. Głosowania nad projektami stanowisk:

-Uchwała Walnego Zebrania Członków ZGWL nr 2/WZC/2023 z dnia 21.03.2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego ZGWL za rok 2022

Sprawozdanie finansowe omówi z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Piotr Iwanus

Sprawozdanie merytoryczne omówi dyrektor Biura ZGWL – Agnieszka Opalińska

-Stanowisko ZGWL nr 1/2023 z dnia 17.01.2023 r. w sprawie: opracowania i realizacji przez KPRM szkoleń dla pracowników urzędów gmin i urzędów stanu cywilnego z zasad Polityki Bezpieczeństwa Informacji Systemu Rejestrów Państwowych

Stanowisko zostało przyjęte w głosowaniu obiegowym – 51 głosów za, 1 głos wstrzymujący

-Uchwała Walnego Zebrania Członków ZGWL nr 1/WZC/2023 z dnia 18.01.2023 w sprawie powołania reprezentacji Zrzeszenia w ramach Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (FEWL)

Uchwała została przyjęta w głosowaniu obiegowym - 51 głosów za, 1 głos wstrzymujący

-Stanowisko ZGWL nr 2/2023 z dnia 21.03.2023 r. w sprawie: pilnej potrzeby podjęcia działań ustawodawczych w zakresie przepisów regulujących zasady finansowania z budżetu gminnego modernizacji oświetlenia dróg publicznych w przypadku gdy właścicielem instalacji jest zakład energetyczny

- Apel samorządów w sprawie liberalizacji zasady 10H i odblokowania rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce dzięki zastąpieniu jej minimalną odległością 500 m

 1. Omówienie propozycji Stanowisk i spraw zgłoszonych przez Włodarzy
 2. Wystąpienia zaproszonych gości:

-Wojciech Perczak Wicewojewoda Lubuski, Sprawy bieżące – polityka oświatowa i zarządzanie kryzysowe;

-Marcin Jabłoński Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – szansa na rozwój obszarów strategicznej interwencji regionu;

- Edyta Płanka Dyrektor Rozwoju Regionu Lubuskiego BGK, Długoterminowe plany rozwoju samorządów – instrumenty finansowania w BGK;

-Dariusz Giza Dariusz Giza Dyrektor Generalny ProPOLIS Consulting Sp. z o.o., Sytuacja finansowa samorządów lubuskich od roku 2023. Jakie mogą być scenariusze?

-Aleksander Kozłowski Prezes Zarządu Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o, Zagrożenie ciągłości świadczenia usług użyteczności publicznej w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków komunalnych w lubuskich gminach;

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski, propozycje.

- Lubuska Izba Budownictwa (Zenon Bambrowicz Prezes Zarządu Lubuskiej Izby Budownictwa) Konkurs Lubuski Mister Budowy - szanse i wyzwania dla lubuskiego budownictwa. Podsumowanie poprzedniej edycji oraz przedstawienie szczegółów dotyczących procesu zgłaszania budynków do konkursu Lubuski Mister Budowy

- Informacja: ZGWL rekomendował Sławomira Wojciechowskiego kierownika USC w Nowej Soli na członka rady ds. cyfryzacji. Rekomendacja został przesłana do Ministra Cieszyńskiego Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa

20:30   – UROCZYSTA KOLACJA – Restauracja Sala nr 3 CALEUM

22.03.2023 r. (ŚRODA):

08:00 – 9:00 -  ŚNIADANIE – restauracja Sala nr 2 Ogólna


Wykłady i prelekcje  

Sala konferencyjna nr 3 CALEUM

przerwa kawowa ciągła

 

9:30 – 10:15 – mec. Maciej Kiełbus Kancelaria Prawna „Dr Krystian Ziemski & Partners”, Najnowsze interpretacje i orzeczenia dotyczące gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi?

10:15 – 10:45 – Paweł Koprowski ekspert samorządowy w zakresie gospodarki odpadami i nieczystościami ciekłymi PHU IMPEX, Agencja Wspierania Ochrony Środowiska, Rola pojemnika w gminnym systemie gospodarki odpadami. Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie nieczystości ciekłych.

10:45 – 11:30 - mec. Maciej Kiełbus Kancelaria Prawna „Dr Krystian Ziemski & Partners”, Raport o stanie gminy i procedura jego rozpatrywania w orzecznictwie sądów administracyjnych.

11:30 – 12:00 – Krzysztof Rojkiewicz Centrum Rozwoju JST, Rozwój lokalnego rynku wodoru, zdalne zarządzanie odczytem wody oraz zarządzanie oświetleniem ulicznym.

12:00 – 12:30 – Robert Wróbel Zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, Stan i ruch naturalny w gminach województwa lubuskiego. Wybrane fakty i definicje.

12:30 – 13:00  - Bartłomiej Zydel Menedżer ds. JST w Deloitte Legal, Polski Ład, czyli o kolejnych nowościach – kwestie prawne.                  

13:00 – 13:30 – Michał Śliwiński, Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty, Jak w praktyce przebiega powierzanie zadań oświatowych niesamorządowemu organowi prowadzącemu?

14.00 – 15:00OBIAD restauracja Sala nr 2 OGÓLNA

15.00-18.00 Czas wolny/Sky Walk/Zamek Czocha

18:30KOLACJA w formie bufetu Sala nr 2 OGÓLNA

 

23.03.2023 r. (CZWARTEK):

08:00 – 09:00 – ŚNIADANIE – restauracja Sala nr 2 OGÓLNA
 

Szkolenie zarządzanie wizerunkiem/przywództwo

Sala Konferencyjna nr 3 CALEUM


09:30 – 11:30 – Adam Piechowicz Specjalista do spraw strategii, komunikacji, kampanii społecznych i budowy wizerunku, Zarządzanie wizerunkiem

11:30 – 12:30– Marcin Jerzynek Trener, Doradca, Wykładowca w Collegium Da Vinci, Zarządzanie zespołem

12:30 – 12:45 Sprawy różne, bieżąca praca biura, szkolenia, propozycje Włodarzy – dr Agnieszka Opalińska Dyrektor Biura ZGWL 

12:45 – 13.00 ZAKOŃCZENIE I PODSUMOWANIE KONWENTU – Prezes ZGWL Marek Cebula

09:30 –12.30 przerwa kawowo – kanapkowa

11:30– 12:00 – wymeldowanie w trakcie trwania panelu

DATA ROZPOCZĘCIA: 21.03.2023, godz. 00:00

DATA ZAKOŃCZENIA: 23.03.2023, godz. 00:00

MIEJSCE: Hotel ELEMENTS HOTEL&SPA ul. Zakopiańska 20a, 59-850 Świeradów – Zdrój , Świeradów Zdrój

ORGANIZATOR:Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego


Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj