Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-PomorskiegoKrzysztof Iwaniuk, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP), Wójt Gminy Terespol oraz Jacek Brygman, Przewodniczący Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko Pomorskiego, Wójt Gminy Cekcyn zapraszają na wspólne spotkanie przedstawicieli Zarządu ZGWRP oraz Wójtów i Burmistrzów gmin z obszarami wiejskimi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Spotkanie odbędzie się 29 września 2022 r. (czwartek) w godz. 10.00 - 15.00.

Miejsce spotkania : Aula Szkoły Muzycznej w Czernikowie, ul. Gimnazjalna l, 87-640
Czernikowo.

Spotkanie traktujemy jako forum wymiany doświadczeń o problemach dotyczących gmin z obszarami wiejskimi w skali ogólnopolskiej oraz regionalnej. Będzie ono także okazją do poinformowania o działaniach w procesie wypracowywania najlepszych rozwiązań i inicjatyw legislacyjnych dla samorządów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

 

TERMIN: 29.09.2022, godz. 00:00

MIEJSCE: Sala Muzyczna , Czernikowo

ORGANIZATOR:Związk Gmin Wiejskich RP

Michał Kostrzewa
Paweł Grzybowski

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj