Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wydarzenia PDS

Konwent Samorządów Województwa LubelskiegoDnia 7 września 2017 r. w Gminnym Centrum Kultury w Józefowie nad Wisłą odbędzie się organizowany przez Związek Gmin Lubelszczyzny przy współudziale Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu oraz pod patronatem Portalu PrawoDlaSamorządu.PL, Konwent Samorządów Województwa Lubelskiego, którego tematem będą "Wybrane zmiany wynikające z ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy - Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz niektórych innych ustaw".

Jednym z prelegentów podczas spotkania będzie Maciej Kiełbus - Redaktor Naczelny Portalu, który zaprezentuje takie zagadnienia dotyczące nowelizacji Kpa, jak:

 1. Cel i zakres nowelizacji;
 2. Zmiany w zasadach ogólnych postępowania administracyjnego;
 3. Ponaglenie – nowy instrument walki z bezczynnością i przewlekłością postępowań;
 4. Mediacja i ugoda w postępowaniu administracyjnym;
 5. Postępowania szczególne w znowelizowanym KPA;
 6. Administracyjne kary pieniężne.

Serdecznie zachęcamy do udziału!

DATA ROZPOCZĘCIA: 07.09.2017, godz. 10:00

DATA ZAKOŃCZENIA: 07.09.2017, godz. 15:30

MIEJSCE: Gminne Centrum Kultury w Józefowie nad Wisłą

ORGANIZATOR:


Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj