Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Konferencja pt. „Racjonalizacja procesów zmiany granic gmin”Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Racjonalizacja procesów zmiany granic gmin”, która odbędzie się w Toruniu w dniu 4 listopada 2019 r. (poniedziałek)  
w Hotelu FILMAR****, ul. Grudziądzka 45, sala KOPERNIK,  II piętro.
 
W załączeniu przesyłamy zaproszenie wraz z załącznikami:
 
1.      Program Konferencji
2.      Stanowiska ZGWRP w sprawie zmiany granic gmin:
-             XXXII Zgromadzenia Ogólnego ZGWRP  z dnia 19.06.2018 r.
-             XVII Kongresu Gmin Wiejskich z dnia 20.10.2017 r.
-             stanowisko Zarządu ZGWRP z dnia 12.01.2016 r.
       3.    Ekspertyza prawna dotycząca zmiany granic gmin (2019) :

 • Zmiany terytorialne – działania arbitralne czy dyskrecjonalne? - prof. Krystian Ziemski, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
 • Założenia zmiany w ustawie o samorządzie gminnym odnoszące się do procesów zmian granic - dr Maria Jędrzejczak, dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp.K

       4.   Uzasadnienie do projektu ustawy o samorządzie gminnym
       5.   Artykuł Mariana Kachniarza   - Rzeczpospolita z  16.10.2018 r.
       6.   Artykuł  Jerzego Ziemackiego – Rzeczpospolita z 12.07.2019 r.
 
Zgłoszenia udziału najpóźniej do dnia 28 października 2019 r. (poniedziałek).

TERMIN: 04.11.2019, godz. 00:00

MIEJSCE: FILMAR****, ul. Grudziądzka 45, sala KOPERNIK, II piętro. , Toruń

ORGANIZATOR:Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polski


Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj