Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Konferencja: Gospodarka cyrkularna w zakładzie przemysłowymZ ogromną przyjemnością zapraszamy na masterclass, które zostanie poświęcone efektywnej gospodarce odpadami, nowoczesnym metodom ich przetwarzania oraz technologiom ochrony klimatu i środowiska – „Gospodarka cyrkularna w zakładzie przemysłowym” - 6-7-8 grudnia 2022 r.

Względy dotyczące stanu i przyszłości naszej planety leżą na sercu każdemu człowiekowi. Niejednokrotnie zastanawiamy się, jak uczynić świat lepszym tak, by dalsze pokolenia mogły cieszyć się pięknem naszej planety. W biznesie ekologia stała się znaczącym filarem, powstałym w wyniku nie tylko rozwoju świadomości ekologicznej, ale konieczności biznesowej i ekonomicznej oraz wymogom prawnym.

Na wydarzeniu omówimy tematy dotyczące gospodarki cyrkularnej, less waste, rozwiązaniach proekologicznych w zakładach czy karach wynikających z decyzji środowiskych. Rosnąca ilość odpadów to problem współczesnego świata, dlatego tak wielkie znaczenie ma ich ponowne przetworzenie. Odzysk a recykling – czy tych pojęć można używać wymiennie?

Celem naszych spotkań jest nie tylko intensywna wymiana myśli, wiedzy i doświadczeń. Chcemy, aby masterclass „Gospodarka cyrkularna w zakładzie przemysłowym” stał się dla Państwa przewodnikiem po świecie ekologicznej i ekonomicznej gospodarki.

Będą to dni wypełnione tematycznymi spotkaniami i wymianą doświadczeń, a biznesowo-integracyjne wieczory będą dla Państwa okazją na pozyskanie nowych kontaktów i owocnych dyskusji w węższym gronie.

Szanowni Państwo, jesteśmy przekonani, że to wydarzenie zainspiruje Państwa do rozwoju, modernizacji lub całkowitej zmiany strategii rozwoju w obszarze ochrony środowiska. Podczas masterclass poznają Państwo sprawdzone rozwiązania, które warto zaimplementować do swoich zakładów.

DATA ROZPOCZĘCIA: 06.12.2022, godz. 00:00

DATA ZAKOŃCZENIA: 08.12.2022, godz. 00:00

MIEJSCE: wkrótce , wkrótce

ORGANIZATOR:MOVIDA

Joanna Kostrzewska
Agata Legat

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj