Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Finanse publiczne

W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 
  §

  Sołectwa możliwe również w miastach

  Sołectwa mogą być powoływane wyłącznie na obszarac...

  Autorzy: Maciej Kiełbus
  Mateusz Karciarz

  Data publikacji: 26.09.2013

  Kategoria: Wokanda

  Sołectwa możliwe również w miastach
  §

  Problem niechcianych dróg, czyli nowelizacja ustawy o drogach publicznych

  Sejm chce rozwiązać problem automatycznego przekaz...

  Autorzy: Maciej Kiełbus
  Mateusz Karciarz

  Data publikacji: 20.09.2013

  Kategoria: Przepisy

  Problem niechcianych dróg, czyli nowelizacja ustawy o drogach publicznych
  §

  Opłata adiacencka pod lupą NIK

  Brak uchwał ustalających stawki opłaty adiacenckie...

  Autor: Agata Legat

  Data publikacji: 09.07.2013

  Kategoria: Praktyka

  Opłata adiacencka pod lupą NIK
  §

  Finansowanie prac nad projektem planu miejscowego przez prywatnych inwestorów

  Prace nad projektem planu miejscowego powinny być ...

  Autor: Mateusz Karciarz

  Data publikacji: 27.06.2013

  Kategoria: Praktyka

  Finansowanie prac nad projektem planu miejscowego przez prywatnych inwestorów
  §

  Fundusz sołecki skontrolowany

  Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przed...

  Autor: Mateusz Karciarz

  Data publikacji: 11.06.2013

  Kategoria: Praktyka

  Fundusz sołecki skontrolowany
  §

  „Janosikowe” wymaga zmian

  Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie sygnali...

  Autor: Mateusz Karciarz

  Data publikacji: 03.06.2013

  Kategoria: Wokanda

  „Janosikowe” wymaga zmian
  §

  Jedna gmina, kilka opłat targowych

  Różnicowanie wysokości opłaty targowej może być el...

  Autor: Piotr Koźmiński

  Data publikacji: 27.05.2013

  Kategoria: Wokanda

  Jedna gmina, kilka opłat targowych
  §

  Fundusz sołecki impulsem do wspólnego działania

  Do końca marca rady gmin miały czas na podjęcie uc...

  Autor: Piotr Koźmiński

  Data publikacji: 24.04.2013

  Kategoria: Praktyka

  Fundusz sołecki impulsem do wspólnego działania
  §

  Tylko Rada Gminy wyznaczy inkasenta

  Przepisy dotyczące opłat lokalnych ustanawiają moż...

  Autor: Piotr Koźmiński

  Data publikacji: 23.04.2013

  Kategoria: Wokanda

  Tylko Rada Gminy wyznaczy inkasenta

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj