Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

IV Krajowy Kongres Forów SkarbnikówPoznaliśmy termin IV edycji największego i najważniejszego wydarzenia dla Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego. IV Krajowy Kongres Forów Skarbników odbędzie się 10 – 11 maja 2022 r. Tegoroczny Kongres będzie realizowany w formule stacjonarnej w Hotelu Westin w Warszawie. Głównym organizatorem wydarzenia jest Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Krajową Radą Forów Skarbników. 

 

Podczas Kongresu poruszymy najważniejsze i najciekawsze tematy z zakresu finansów publicznych. rachunkowości, sprawozdawczości, inwestycji i planowania finansowego. Podejmiemy dyskusję na temat sytuacji finansowej samorządów, jak się ona zmienia ze względu na zmiany legislacyjne i czynniki zewnętrzne i przeanalizujemy ich wpływ na budżety jednostek publicznych. Zmierzymy się z najtrudniejszym zadaniem - odpowiedzią na pytanie jak ustabilizować wydatki jst w tak trudnych i nieprzewidywalnych czasach. Nie zabraknie podsumowań i spojrzenia w przyszłość finansów publicznych.

 

Spotkanie ekspertów i samych skarbników będzie wyjątkową okazją do dyskusji o bieżących problemach i trudnościach w praktycznym stosowaniu najnowszych regulacji. Kongres jest doskonałą przestrzenią do wymiany doświadczeń pomiędzy Skarbnikami reprezentującymi wszystkie regiony Polski i okazją do podzielenia się dobrymi praktykami.

 

Kongres Skarbników to wydarzenie, w ramach którego spotykają się przedstawiciele zarówno władz centralnych, instytucji publicznych, samorządów, biznesu i oczywiście niezależni eksperci. W zeszłym roku na Kongresie gościliśmy Pana Michała Cieślaka Ministra ds. Samorządu w KPRM, przedstawicieli Ministerstwa Finansów na czele z Wiceministrem Finansów Sebastianem Skuzą, Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych, Prezesów i przedstawicieli Regionalnych Izb Obrachunkowych. W tym roku nasze zaproszenia również kierujemy do przedstawicieli rządu i organów centralnych. Z pewnością nie zabraknie również przedstawicieli związków samorządowych: Unii Metropolii Polskich, Związku Województw RP – Polskie Regiony, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP. Kongres Skarbników to jedyne takie wydarzenie, w którym wszystkie te środowiska mogą wymienić opinie.

 

W ostatniej edycji wydarzenia, w której wzięło udział wzięło blisko 500 osób, przede wszystkim Skarbników JST, skupiliśmy się głównie na sytuacji „pokowidowej”. Szczegółowe podsumowanie Kongresu dostępne jest na naszej stronie internetowej pod podanym LINKIEM. Zapraszamy również na nasz kanał YouTube, na którym można obejrzeć dwie debaty kongresowe: System korekcyjno-wyrównawczy dochodów JST – stan istniejący i postulowane zmiany oraz Stan finansów samorządowych – jaka jest prawda o budżetach samorządów w 2021 roku?

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału i współtworzenia największego wydarzenia dedykowanego Skarbnikom! Do zobaczenia w maju w Warszawie!

DATA ROZPOCZĘCIA: 10.05.2022, godz. 00:00

DATA ZAKOŃCZENIA: 11.05.2022, godz. 00:00

MIEJSCE: Hotelu Westin w Warszawie , Warszawa

ORGANIZATOR:Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Krajową Radą Forów Skarbników

Maciej Kiełbus
Michał Kostrzewa

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj