Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

In-house od kuchniPodjęcie decyzji strategicznej o zamiarze podjęcia współpracy z podmiotem wewnętrznym w formule kontraktowej (w oparciu o przepisy P.z.p.) wywołuje lawinę dalszych zdarzeń, w tym związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki. Już co najmniej doświadczenia w zakresie skutecznego kwestionowania udzielania zamówień in-house, ze względów formalnych (np. niewystarczająco wyczerpującego wykazania możliwości zastosowania trybu z wolnej ręki), nakazują dochowanie należytej staranności przy podejmowaniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania.

W takcie spotkania omówione zostaną zagadnienia wdrożeniowe, w tym dotyczące:
1) analizy i weryfikacji dokumentów wykazujących istnienie kontroli analogicznej nad spółką,
2) badania i oceny dokumentów wykazujących zależność ekonomiczną spółki od zamawiającego, w tym wiarygodnej prognozy handlowej,
3) przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki, przy uwzględnieniu obowiązków prawnych (np. obligatoryjności klauzul waloryzacyjnych, limitacji podwykonawstwa, konieczności sporządzenia analizy podrzeb i wymagań)
4) przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia z wolnej ręki, z dochowaniem wymaganych przepisami P.z.p. czynności weryfikacyjnych (w tym  w zakresie warunków udziału w postępowaniu, negocjacji wynagrodzenia itp.)
5) dopełnienie obowiązków ogłoszeniowo- informacyjnych, w tym związanych z etapem realizacji zamówienia.

Szkolenie kierujemy  do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych.

TERMIN: 15.12.2021, godz. 00:00

MIEJSCE: online , Online

ORGANIZATOR:Gdańska Fundacja Wody

Konrad Różowicz

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj