Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

III Wielkopolski Kongres SamorządowyMarszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski Jacek Gursz zapraszają na III Wielkopolski Kongres Samorządowy, który odbędzie się 25 stycznia 2024 roku o godz. 11.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34.

Mamy nadzieję, że w spotkaniu tym weźmie udział liczna reprezentacja wielkopolskich samorządowców, aby zabrać głos w dyskusji nad najpilniejszymi zmianami dotyczącymi obszarów funkcjonowania JST. 15 października 2023 roku na podstawie decyzji obywateli, wyłoniony został nowy skład Parlamentu RP. Podobnie jak cztery lata temu, nadszedł czas intensywnej pracy nad postulatami zmian prawnych, które chcielibyśmy przedłożyć osobom odpowiedzialnym za kształtowanie porządku legislacyjnego. Do tych działań przystępujemy z nadzieją, iż ukonstytuowany 13 grudnia 2023 roku Rząd RP będzie otwarty na dialog i realne wsparcie procesów decentralizacyjnych. Tym samym chcielibyśmy nawiązać z nową administracją rządową stały i efektywny dialog, który poprawi jakość obszaru funkcjonowania samorządu lokalnego.

Podczas Kongresu sformułowane zostaną najistotniejsze postulaty, którymi będziemy chcieli zainteresować Parlamentarzystów oraz Rząd RP. Będą one dotyczyły powrotu na drogę decentralizacji i kształtowania ram prawdziwej samorządności, mocno w ostatnich latach ograniczonej.

Mając na uwadze wolę dbania o rozwój samorządności lokalnej, poprzez m.in. formułowanie oczekiwań legislacyjnych gmin i powiatów w naszym regionie, zachęcamy wszystkich wielkopolskich samorządowców do udziału w III Wielkopolskim Kongresie Samorządowym i rejestracji pod linkiem: https://forms.gle/4KMfnNd6Ei5gVqSG9

TERMIN: 25.01.2024, godz. 00:00

MIEJSCE: , Poznań

Paweł Grzybowski

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj