Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu prawa publicznego transportu zbiorowego „W kierunku nowego systemu organizowania publicznego transportu zbiorowego”Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z zakresu prawa publicznego transportu zbiorowego
„W kierunku nowego systemu organizowania publicznego transportu zbiorowego”
, która odbędzie się w Poznaniu w dniu 22 listopada 2019 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny! Zapisy u p. Marty Grzempowskiej do dnia 18.11.2019 r. : marta.grzempowska@ziemski.com.pl

Szczegółowy program:

9:00 Rozpoczęcie
Wystąpienia:
1. Przedstawiciel Wydziału Prawa
2. Przedstawiciel Współorganizatora (do potwierdzenia)
3. Wicestarosta Tomasz Łubiński
9:40 panel I Modele organizacji publicznego transportu zbiorowego (moderator: prof. UAM Krystian M. Ziemski)
1) Model organizacji przewozów z 2010 r. dlaczego doznał porażki?(dr Michał Beim, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
2) Czego brakuje w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym?(dr Michał Wolański, Szkoła Główna Handlowa);
3) Niemiecka regulacja organizowania regionalnego lub lokalnego transportu zbiorowego na przykładzie prawodawstwa wybranego landu (prof. Hartmut Bauer, dr Wolfgang Abromeit, Uniwersytet w Poczdamie)
4) Relacje między organizatorem a operatorem transportu zbiorowego na przykładzie związku Verkehrsverbund Berlin Brandenburg (przedstawiciel Verkehrsverbund Berlin Brandenburg);
11:00 przerwa kawowa
11:20 – panel II – Problemy szczegółowe prawa publicznego transportuzbiorowego (moderator: Adrian Misiejko)
1) Jakość legislacji w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym (prof. Dorota Dąbek, Uniwersytet Jagielloński);
2) Współdziałanie na gruncie u.p.t.z. a ogólne zasady współdziałania jednostek samorządu terytorialnego (prof. Krystian Ziemski,Uniwersytet im. Adama Mickiewicza);
3) Formy współdziałania przewidziane w u.p.t.z. a realnie występujące potrzeby transportowe mieszkańców (dr Bartosz Mazur, Wyższa SzkołaEkonomii i Informatyki w Krakowie);
4) Fundusz rozwoju przewozów o charakterze użyteczności publicznej (Marcin Gromadzki, PTC Marcin Gromadzki);
5) Przenoszenie kompetencji prawotwórczych na związek międzygminny w związku z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego (dr Paulina Łazutka-Gawęda, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie).
13:00 – przerwa na lunch.
13:50 – panel III – Dyskusja ekspercka – Praktyczne problemy stosowania u.p.t.z.
Skład zespołu eksperckiego: Przedstawiciel UMWW, Przedstawiciel Starostwa Powiatowego, Przedstawiciel ZWG RP (?), M. Gromadzki, drM. Wolański).
14:50 – Zakończenie konferencji.

 

 

TERMIN: 22.11.2019, godz. 00:00

MIEJSCE: sala Gamma Collegium Iuridicum Novum Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Niepodległości 51, Poznań , Poznań

ORGANIZATOR:Dr Krystian Ziemski&Partners/ UAM
 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj