Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Seminarium pt."ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI PO NOWELIZACJI USTAW O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ O ODPADACH" II terminNa finiszu przyjęcia w parlamencie są już istotne zmiany w ustawie o odpadach oraz ustawie o czystości i porządku w gminach. Wiele zmian budzi kontrowersje branży i będzie miało istotny wpływ na funkcjonowanie całego systemu gospodarki odpadami w Polsce.

Zapraszamy na seminarium, gdzie eksperci i praktycy, którzy od lat zajmują się  tematem omówią szczegółowo i na przykładach przeanalizują wprowadzone zmiany oraz podpowiedzą jak przygotować się do nowych realiów prawnych.

    Główne zagadnienia, które szczegółowo omówimy:

 • Konsekwencje dla firm nałożenia nowych obowiązków i uprawnień na gminy w zakresie organizacji systemu gospodarki odpadami ( w tym selektywna zbiórka, odbiór odpadów, postępowanie z bioodpadami, opłaty podwyższone)
 • Organizacja przetargu na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów po zmianach przepisów
 • Tereny niezamieszkałe i możliwość objęcia ich systemem gminnym
 • Rola instalacji komunalnych w systemie gospodarki odpadami
 • Zasada bliskości według nowych przepisów
 • Rola wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
 • Wniosek o wydanie decyzji na zbieranie (przetwarzanie) odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów -  wprowadzone zmiany
 • Wymogi wobec firm z sektora odpadowego w zakresie dostosowania się do nowych realiów

 

W roli prelegentów wystąpią: Maciej Kiełbus, Konrad Różowicz oraz r.pr. Joanna Kostrzewska

 

DATA ROZPOCZĘCIA: 27.08.2019, godz. 10:00

DATA ZAKOŃCZENIA: 27.08.2019, godz. 00:00

MIEJSCE: Poznań, Biurowiec OMEGA ul. Dąbrowskiego 79 A - 11 piętro

ORGANIZATOR:Hallmark Events


Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj