Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Gospodarka odpadami komunalnymi w dobie koronawirusaZapraszamy na seminarium skierowane do pracowników wydziałów gospodarki odpadami komunalnymi, pracowników JST zajmujących się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

Program

1. Regulacje szczególne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi:
- Szczególne uprawnienie przyznane wojewodom - co to oznacza w praktyce?
- Zasady ponoszenia odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami grup wskazanych w poleceniu wojewody.
- Ponoszenie kosztów przez podmioty wskazane przez wojewodę.
2. Omówienie wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii): Szczegółowe zalecenia dla gmin i podmiotów odbierających odpady.
3. Zamówienia publiczne w gospodarce odpadami a koronawirus:

- Wzajemne relacje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
- Udzielanie nowych zamówień w trakcie epidemii.
4. Kluczowe kwestie gospodarki odpadami komunalnymi w gminach związane z wdrażaniem zmian wynikających z ustawy z 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw:
- Zmiana uchwał dotyczących regulaminów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – na jakim etapie są gminy.
- Umowy na odbiór odpadów – do kiedy ważne?
- Co z postępowaniami rozpoczętymi i przed wejściem w życie nowych przepisów?
- Co z właścicielami nieruchomości niezamieszkanych?
- Omówienie wybranych rozstrzygnięć nadzorczych związanych ze zmianami w gminnych systemach gospodarki odpadami komunalnymi.

TERMIN: 26.06.2020, godz. 00:00

MIEJSCE: online , online

ORGANIZATOR:FRDL

Maciej Kiełbus

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj