Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Kontrole i kary, pozwolenia zintegrowane w gospodarce odpadamiZ ogromną przyjemnością zapraszamy na ogólnopolską konferencję pt."Kontrole i kary, pozwolenia zintegrowane w gospodarce odpadami", która odbędzie się w dniach 20-21 lutego 2019 r. w Toruniu. Organizatorem wydarzenia jest EKORUM.

Podczas najbliższej konferencji będzie można wysłuchać referatów poświęconych nie tylko prawnym aspektom zagadnienia kontroli i pozwoleń zintegrowanych w gospodarce odpadami, ale również obejmujących aspekt dostosowania zakładów do znowelizowanych zapisów ustawy o odpadach oraz konkluzji BAT.

W studium panelowym pt. "Konsekwencje wprowadzenia nowelizacji ustawy o odpadach oraz rozporządzeń dla gospodarujących odpadami Kontrole przeprowadzane przez inspektorów ochrony środowiska i ich konsekwencje dla gospodarujących odpadami" weźmie udział również Maciej Kiełbus, Partner w naszej Kancelarii.

W dalszej części konferencji Pan Maciej Kiełbus wspólnie z r.pr. Joanną Kostrzewską wygłosi wykład pt. "Tytuł prawny do nieruchomości gospodarki odpadami wg znowelizowanych przepisów. Zasady i tryb nakładania administracyjnych kar pieniężnych w prawie odpadowym".

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu!

DATA ROZPOCZĘCIA: 20.02.2019, godz. 00:00

DATA ZAKOŃCZENIA: 21.02.2019, godz. 00:00

MIEJSCE: Toruń, Hotel FILMAR

ORGANIZATOR:EKORUM


Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj