Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

#EIBdlaJST - webinar "Rejestr umów"Szanowni Państwo,

w imieniu Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners oraz EIB SA mamy przyjemność zaprosić na jeszcze jeden tej wiosny webinar:

Rejestr umów
20.05.2022
9:00 – 11:00


Spotkanie organizujemy błyskawicznie w odpowiedzi na potrzeby sygnalizowane przez uczestników poprzednich webinarów, w pierwszym możliwym terminie, by zapewnić wiedzę niezbędną do przygotowania się na zapowiadane wkrótce zmiany.

To nasza Rzeczowa Odpowiedź na potrzeby Samorządów. Odpowiedź możliwa dzięki społeczności 2000 osób reprezentujących 230 Jednostek z całej Polski, które dotychczas wzięły udział w #webinar EIBdlaJST. Dziękujemy za zaufanie!

W programie:

 

1. Obowiązek rejestrowania umów – cel i zakres podmiotów zobowiązanych do rejestrowania umów,

2. Obowiązek rejestrowy w wymiarze czasowym,

3. Centralizacja rejestru umów,

4. Obowiązek rejestrowy a rejestry fakultatywne (BIP),

5. Rodzaje umów podlegających obowiązkowi rejestrowemu oraz analiza kwestii problemowych,

6. Kryteria kwalifikacji umowy jako podlegającej zarejestrowaniu:

- przesłanka kwotowa (omówienie kwestii problemowych),

- forma sporządzenia umowy (analiza zagadnień problemowych).

7. Kryteria wyłączające (w tym częściowo) rejestrowanie informacji o umowach:

- umowy w sprawie zamówień publicznych zawarte na podstawie art. 12 P.z.p.,

- umowy zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa (z uwzględnieniem regulacji szczególnych wynikających z u.f.p. dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa),

- umowy zawierające dane osobowe.

8. Obowiązki alternatywne związane z częściowym wyłączeniem ujawniania informacji w rejestrze umów,

9. Zakres informacji o umowach, w tym o ich zmianach i wygaszeniu, zamieszczany w rejestrze,

10. Zarejestrowanie informacji o umowie a jej udostępnienie w trybie uodip,

11. Zarejestrowanie informacji o umowie a inne obowiązki informacyjno-sprawozdawcze,

12. Rejestr umów jako źródło informacji dla podmiotów trzecich (w tym organów kontrolnych),

13. Odpowiedzialność za rejestrowanie umów.

Naszym ekspertem ponownie będzie przedstawiciel Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners:

Konrad Różowicz - - Partner kierujący Działem Prawa Zamówień Publicznych w Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k. W dotychczasowej pracy zawodowej nabył doświadczenie w obsłudze prawnej zamawiających, wykonawców oraz podwykonawców doradzając im zarówno w zakresie spraw związanych z planowaniem i udzielaniem zamówień publicznych, ubieganiem się o uzyskanie zamówień, jak również powstających w związku z realizacją umów w sprawie zamówień publicznych czy umów o podwykonawstwo. Posiada także doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz organami kontroli, w szczególności Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych. Pracę zawodową łączy z działalnością naukową, popularyzatorską oraz szkoleniową. Autor książek, komentarzy praktycznych, dziesiątków artykułów specjalistycznych oraz naukowych publikowanych w czasopismach zamówieniowych, w tym szeregu dotyczących nowego P.z.p. Trener z bogatym doświadczeniem w szkoleniach grupowych oraz konsultacjach indywidualnych.

Spotkanie poprowadzi Katarzyna Rydlewska, Zastępca Dyrektora Biura Projektów Strategicznych, Specjalista ds. Ubezpieczeń Samorządów w EIB SA - kontakt, pomoc i wsparcie w ubezpieczeniach.

Prosimy o przygotowanie pytań do eksperta - możecie je Państwo przesłać jeszcze przed webinarem – na adres EIBdlaJST@eib.com.pl

Do zobaczenia!

Informacje organizacyjne:
- spotkanie jest bezpłatne i przeznaczone wyłącznie dla pracowników JST oraz ich jednostek powiązanych, w tym spółek komunalnych,
- warunkiem udziału jest imienna rejestracja pod adresem: www/eibdlaJST/RejestrUmow oraz otrzymanie potwierdzenia,
- ze względu na konieczność wyrażenia zgód na przetwarzanie danych prosimy o osobistą rejestrację,
- tylko zarejestrowani uczestnicy, którzy wyrażą zgodę na kontakt otrzymają dostęp do materiałów i certyfikat udziału,
- zachęcamy do podawania służbowych adresów mailowych podczas rejestracji – skraca to czas weryfikacji.

Prosimy o przekazanie tej wiadomości osobom, które mogą również być zainteresowane udziałem w spotkaniu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy problemów z rejestracją prosimy o kontakt, chętnie pomożemy.

TERMIN: 20.05.2022, godz. 00:00

MIEJSCE: online , online

ORGANIZATOR:EIB

Konrad Różowicz

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj