03.03.2017


Możliwość współfinansowania przez JST realizacji inwestycji przy drogach krajowych

KATEGORIA: Przepisy

Dnia 3 marca 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy m.in. ustawy o drogach publicznych umożliwiające JST współfinansowanie realizacji inwestycji drogowych.

Dnia 15 grudnia 2016 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która następnie – po podpisie Prezydenta RP – ogłoszona została w Dzienniku Ustaw z dnia 31 stycznia 2017 r. pod poz. 191.

Powyższa ustawa wprowadza możliwość przekazywania przez samorządy środków finansowych na realizację inwestycji przy drogach krajowych, np. budowę chodników czy ścieżek rowerowych, oraz wydawania, rozpowszechniania lub rekomendowania przez ministra właściwego do spraw transportu, wzorców i standardów dotyczących przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg. Łącznie ww. nowelizacja wprowadza, oprócz zmian w ustawie o drogach publicznych, również odpowiednie zmiany w ustawie o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego oraz ustawie o finansach publicznych.

Ustawa została przyjęta w takim brzmieniu, w jakim trafiła do Sejmu (szerzej o poszczególnych jej regulacjach pisaliśmy w artykule „JST będą mogły współfinansować realizację inwestycji przy drogach krajowych?”).

Zgodnie z art. 4 ww. nowelizacji, ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, co oznacza, że termin ten przypada na dzień 3 marca 2017 r. (ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 31 stycznia 2017 r.Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego


TAGI: Drogi publiczne, Nowelizacja,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu