05.01.2017


Pojedziemy jedną szyną?

KATEGORIA: Przepisy

W Sejmie złożony został poselski projekt ustawy przewidujący wyraźne dopuszczenie realizowania publicznego transportu zbiorowego za pomocą kolejek jednotorowych lub poruszających się na poduszkach powietrznych albo magnetycznych.

W dniu 30 listopada 2016 r. wpłynął do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie drogowym1. Zgodnie z jego założeniami zmienione zostałoby brzmienie dwóch definicji zawartych w art. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

W przypadku wejścia nowelizacji w życie „transport inny szynowy”, oprócz przewozu osób środkiem transportu poruszającym się po szynach lub torach kolejowych, w tym tramwajem lub metrem (innego niż transport kolejowy i transport linowo-terenowy), obejmowałby również przewóz osób środkiem transportu poruszającym się po jednej szynie bądź na poduszkach powietrznych lub magnetycznych.

Natomiast „transport linowo-terenowy” definiowany byłby odtąd jako przewóz osób środkiem transportu poruszającym się po szynach lub szynie za pomocą liny napędowej (a więc wprost wskazano by, iż dopuszczalny jest również transport tylko po jednej szynie).

Projektodawcy uzasadniają wprowadzenie przedmiotowych zmian twierdzeniem, iż istnieją w Polsce plany rozwoju tego rodzaju linii komunikacyjnych oraz iż rozwiązania te stosowane są w państwach Unii Europejskiej. Co więcej, wykorzystanie nowoczesnych technologii w transporcie pozwolić ma m.in. na zwiększenie komfortu i jakości przewozów, a także zmniejszenie nadmiernego ruchu samochodowego w centrach miast.

Warto zauważyć, iż w ubiegłych latach głośno było o zamierzeniach Rzeszowa odnośnie budowy kolei jednoszynowej. Zapis o tym znalazł się m.in. w planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla tego miasta.

Projekt ustawy został obecnie skierowany do Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych, następnie zaś czeka go proces konsultacji.

1 Należy zauważyć, iż autorzy projektu błędne wskazali nazwę zmienianego aktu, podając publikator ustawy z dnia 16 grudnia o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm.). Autor:
Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego


TAGI: Nowelizacja, Transport zbiorowy,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu