02.09.2016


Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym opublikowana

KATEGORIA: Przepisy

W dniu 26 sierpnia 2016 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Na jej mocy dojdzie do wydłużenia m.in. terminu wejścia w życie nowych zasad obowiązywania i finansowania ulg w przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym.

Z inicjatywy grupy senatorów doszło do rozpoczęcia prac nad nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Jej celem było w szczególności przesunięcie terminu wejścia w życie nowych zasad obowiązywania i finansowania ulg w przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym. Wnioskodawcy stwierdzili bowiem, iż samorządy oraz przewoźnicy zgłaszają wątpliwości odnośnie do możliwości wywiązania się z zadań, które miałyby być wykonywane na nowych zasadach od 1 stycznia 2017 r. Zaproponowano m.in. wydłużenia przedmiotowego terminu do 1 stycznia 2018 r. Projekt ustawy oraz związany z nim proces legislacyjny (na etapie prac w Sejmie) zostały omówione w artykule pt. Senacki projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Po zakończeniu  toczących się w parlamencie prac, w dniu 5 sierpnia br. przekazano ustawę do podpisu przez Prezydenta RP. Podpis został złożony 18 sierpnia br., a ustawa została opublikowana 26 sierpnia. Nowelizacja ma wejść w życie w 14 dni od jej ogłoszenia, a więc 10 września 2016 r.Autor:
Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego


TAGI: Transport zbiorowy,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu