19.07.2013


Podatek od nieruchomości posiadanych przez przedsiębiorcę

KATEGORIA: Wokanda

Naczelny Sąd Administracyjny [dalej: NSA] potwierdził, że samo posiadanie budynku mieszkalnego przez przedsiębiorcę nie wystarcza, aby podlegał on opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości tak, jak budynek związany z działalnością gospodarczą1.

Rozstrzygnięta przez NSA sprawa dotyczyła spółki będącej właścicielem budynków mieszkalnych, w których oprócz lokali mieszkalnych wyodrębniono samodzielne lokale użytkowe oraz garaże. Zdaniem Prezydenta Miasta, spółka błędnie opodatkowała posiadane budynki, stosując stawkę podatku przewidzianą dla budynków mieszkalnych. Organ podatkowy wskazał, że posiadany przez spółkę status przedsiębiorcy już sam w sobie determinuje opodatkowanie budynków spółki wg stawki przypisanej budynkom związanym z działalnością gospodarczą.

W opinii organu podatkowego, w świetle przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, co do zasady budynki będące własnością przedsiębiorcy podlegają opodatkowaniu wyższą stawką podatkową.

Ostatecznie sprawa trafiła do rozstrzygnięcia przed NSA, który stwierdził, że fakt znajdowania się budynku w posiadaniu przedsiębiorcy, nie jest wystarczający dla zakwalifikowania go jako związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.  „Dopiero stwierdzenie, że budynek mieszkalny (lub jego część) jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej uzasadnia zastosowanie stawki podatku właściwej dla budynków związanych z działalnością gospodarczą". NSA podkreślił również, że możliwe jest opodatkowanie różnych części budynku według różnych stawek podatkowych, ale to nie stawka podatku decyduje o charakterze budynku, ale sposób jego wykorzystywania determinuje stawkę podatku od nieruchomości.

 
--------------------------------------------
1. Wyrok NSA z 23 maja 2013 r., sygn. II FSK 1880/11.


Autor:
Paweł Kaźmierczak

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania jest podatkiem od towarów i usług oraz procedury podatkowej.Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej


TAGI: Podatek od nieruchomości, Wyrok NSA, Podatki i opłaty lokalne,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu