25.02.2016


Posłowie postulują zniesienie ciszy wyborczej

KATEGORIA: Przepisy

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego oraz niektórych innych ustaw zakładający zniesienie ciszy wyborczej.

Dnia 13 stycznia 2016 roku do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy, ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym autorstwa grupy posłów Nowoczesnej (nr druku 224).

Zgodnie z zamysłem Projektodawców kampania wyborcza ma trwać aż do zakończenia głosowania, a nie tak jak dotychczas kończyć się na 24 godziny przed nim. Projekt przewiduje również uchylenie art. 107 § 1 Kodeksu wyborczego, zakazującego agitacji wyborczej i prowadzenia kampanii referendalnej, czyli m.in. zwoływania zgromadzeń, organizowania pochodów, manifestacji, wygłaszania przemówień, w dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem. Tak jak dotychczas, agitacji wyborczej nie wolno by było prowadzić w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje.

Jednocześnie utrzymany został zakaz podawania do publicznej wiadomości sondażowych wyników wyborów, zarówno tych przeprowadzonych przed, jak i w trakcie głosowania. Obowiązywałby on jednakże wyłącznie w dniu głosowania, a nie także na 24 godziny przed nim, jak dotychczas. W analogiczny sposób została uregulowana kwestia upubliczniania wyników sondaży w przypadku referendum lokalnego i ogólnopolskiego.

Projektodawcy uzasadniają swoją propozycję rozwojem stosunków społecznych oraz mediów elektronicznych, a w szczególności Internetu, które mają istotny wpływ na przekaz informacji na temat wyborów i preferencji głosujących. Wskazują także, że przepływ informacji na portalach społecznościowych oraz zatarcie granic między wypowiedziami publicznymi a prywatnymi w praktyce uniemożliwia rozstrzyganie sporów o stwierdzenie naruszenia ciszy wyborczej. Projektodawcy jednocześnie wskazują na niewielką rolę ciszy wyborczej w procesie podejmowania decyzji wyborczych przez obywateli oraz podkreślają pozytywny wpływ prowadzenia kampanii wyborczej w dniu wyborów na frekwencję.

W ocenie Projektodawców, cisza wyborcza w obecnym kształcie faworyzuje ugrupowania ubiegające się o reelekcję i kontrolujące media publiczne. Poprzez odpowiednio przedstawione zdarzenia prezentowane w mediach publicznych podczas trwania ciszy wyborczej można sugerować niezdecydowanym wyborcom oddanie głosu na ugrupowanie rządzące.

Projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

_________________________________________________________________________

Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?

Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowegoMichał Jagodziński

asystent, interesuje się prawem administracyjnym


TAGI: Prawo wyborcze, Nowelizacja, Referendum lokalne, Wybory samorządowe,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu