28.07.2016


Sejm przyjął nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

KATEGORIA: Przepisy

W ciągu niecałych dwóch tygodni od wpłynięcia do Sejmu, uchwalony został senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wpłynął do Sejmu 8 lipca 2016 r. Jego podstawowym celem było wydłużenie terminu obowiązywania dotychczasowych zasad finansowania regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym. Oznaczałoby to, iż przedsiębiorcy posiadający odpowiednie zezwolenie byliby do 31 grudnia 2017 r. zobowiązani do uwzględniania ulg określonych w ustawie o uprawnieniach do ulgowych przewozów środkami publicznego transportu zbiorowego. Przedmiotowy projekt był przedmiotem artykułu zamieszczonego na naszym Portalu pt. Senacki projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Prace w komisjach sejmowych skutkowały wprowadzenia poprawek o charakterze technicznym, porządkujących zaproponowane zmiany. Głosowanie nad projektem ustawy odbyło się 21 lipca 2016 r i zakończyło się jego przyjęciem.

Teraz prace nad ustawą kontynuuje Senat, który może ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia przekazania nie zostaną uchwalone poprawki, ustawa będzie uznana za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm. Ze względu na fakt, iż projekt został opracowany w Senacie oraz uzyskał zdecydowaną większość w Sejmie („za” głosowało 429 posłów), bardzo prawdopodobne jest, iż otrzyma również wystarczające poparcie senatorów. W przypadku uchwalenia ustawy w brzmieniu przyjętym przez Sejm, następnym punktem procesu legislacyjnego byłoby przedstawienie jej do podpisu przez Prezydenta.

Ustawa ma wejść w życie w 14 dni od jej ogłoszenia.Autor:
Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego


TAGI: Transport zbiorowy, Zadania własne,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu