23.06.2016


Jednolity plik kontrolny w samorządach tak jak w firmach – interpretacja ogólna

KATEGORIA: Przepisy

Przy wdrażaniu jednolitego pliku kontrolnego do podmiotów niemających statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej należy odpowiednio zastosować okres przejściowy, jaki został przewidziany dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców – tak wynika z interpretacji ogólnej wydanej przez Ministra Finansów dnia 20.06.2016 r. (nr PK4.8012.55.2016).

Jednolity Plik Kontrolny [dalej także: JPK] to zbiór danych tworzonych z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego przez bezpośredni eksport danych. Taki zbiór powinien zawierać informacje o operacjach gospodarczych za dany okres i posiadać umożliwiający łatwe przetwarzanie układ oraz format (zgodnie ze schematem XML). Ma to przyczynić się do szybszej i dokładniejszej analizy danych przez organy podatkowe, co z założenia wpłynąć ma na uszczelnienie systemu podatkowego.

Po uchwaleniu przepisów dotyczących JPK pojawiło się wiele pytań związanych z zakresem stosowania tych przepisów m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego. Zastanawiano się, czy również one będą zobowiązane do przekazywania danych w formacie JPK, a jeżeli tak, to od jakiego momentu - czy okres przejściowy przewidziany dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców miałby również do nich zastosowanie? Powyższe wątpliwości rozstrzygnął Minister Finansów wydając interpretację ogólną dnia 20 czerwca 2016 r. o nr PK4.8012.55.2016.

Systematyzując kwestię JPK wskazać należy, że:

  1. podatnicy VAT (osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne), prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, będą miały obowiązek comiesięcznego przekazywania (nawet jeżeli rozliczają się kwartalnie) – bez wezwania organu podatkowego – ewidencji zakupów i sprzedaży VAT w formie odpowiadającej strukturze JPK.

Obowiązek ten będzie dotyczył dużych przedsiębiorców już od 1 lipca 2016 r. (a więc ewidencji za lipiec 2016 r. składanej do 25 sierpnia 2016 r.), małych i średnich przedsiębiorców od 1 stycznia 2017 r., a mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r.

  1. podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych będą zobowiązane do przysłania – na żądanie organów podatkowych – całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w formie odpowiadającej strukturze JPK.

Obowiązek ten będzie dotyczył dużych przedsiębiorców już od 1 lipca 2016 r., a mikro-, małych i średnich przedsiębiorców od 1 lipca 2018 r.

Z przywołanej interpretacji ogólnej wynika, że wskazane powyżej terminy będą miały odpowiednie zastosowanie również do podmiotów niemających statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a więc także do jednostek samorządu terytorialnego. O tym, od kiedy opisane obowiązki obciążać będą JST, decydować będzie zatem wielkość zatrudnienia i spełnienie jednego z kryteriów bilansowych. Dla przypomnienia warto podkreślić, że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej:

Szybkie wejście w życie powyższych przepisów powoduje, że jednostkom zostało bardzo mało czasu. Powinny więc w pierwszej kolejności ustalić swój status (poprzez analizę wielkości zatrudnienia, rocznego obrotu, sumy aktywów bilansu) a następnie podjąć odpowiednie działania zmierzające do dostosowania swoich systemów księgowo-informatycznych, tak aby możliwe było przesyłanie danych w ujednoliconej formie elektronicznej (JPK).

Pełny tekst interpretacji dostępny jest na stronie:

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5123652/20160620_interpretacja_jpk.pdfAutor:
Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.


TAGI: Interpretacje podatkowe, Nowelizacja, Samorząd, VAT,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu